O Oddziale

Działa na obszarze 16 504 km2 w województwie świętokrzyskim.
Długość linii energetycznych: 39 802 km
Liczba stacji transformatorowych: 13 091 szt.
Liczba odbiorców: ponad 770 tys.