O Oddziale

Działa na obszarze 17 263,6 km2 w województwie świętokrzyskim.
Długość linii energetycznych: 54 580 km
Liczba stacji elektroenergetycznych: 14 143 szt.
Liczba odbiorców: ponad 770 tys.