O Oddziale

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w centralnej Polsce.
Działając na obszarze 20 040 km2, obejmuje większość województwa mazowieckiego oraz część lubelskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Energię elektryczną przesyła liniami napowietrznymi i kablowymi o łącznej długości ok. 64 tys. kilometrów (razem z przyłączami). Eksploatuje ponad 18,5 tys. stacji energetycznych oraz dostarcza energię elektryczną do ponad miliona odbiorców.