O Oddziale

Prowadzi działalność na 15 286 km2 w województwach: lubelskim i podkarpackim.
Długość linii energetycznych: 39 891 km
Liczba stacji elektroenergetycznych: 9 204 szt.
Liczba odbiorców: ok. 434 tys.