O Oddziale

Prowadzi działalność na 15 283 km2 w województwach: lubelskim i podkarpackim.
Długość linii energetycznych: 37 333 km
Liczba stacji transformatorowych: 8 954 szt.
Liczba odbiorców: ok. 434 tys.