31 maja obchodzimy dzień Bociana Białego

Bocian Biały jest pod ścisłą ochroną i należy do gatunków wymagających ochrony czynnej. Gatunek ten znalazł również troskliwych opiekunów wśród energetyków, którzy dbają aby bociany pozostały nieodłącznym elementem polskiego krajobrazu.

Od wielu lat energetycy przenoszą gniazda umiejscowione na słupach na specjalne metalowe konstrukcje ponad liniami energetycznymi. W ten sposób zamontowane platformy skutecznie ograniczają śmiertelność tych ptaków. Obecnie na obszarze PGE Dystrybucja zamontowane są 26544 platformy, z czego blisko połowa na terenie działania białostockiego oddziału PGE Dystrybucja. W ostatnim roku przybyło kolejnych 1052 platform.

Energetycy na budowę platform wykorzystują cztery miesiące nieobecności bocianów w kraju. To stosunkowo krótki okres, podczas którego należy wykonać remonty. Energetycy pracują zimą, w trudnych warunkach atmosferycznych by wyniesione na platformy „bociańce” wiosną zostały ponownie zasiedlone. Energetycy stosują również inne formy ochrony ptaków, m.in. specjalne odstraszacze, podesty, flagi i kolorowe kule umieszczane na przewodach.

Bociany on line
Posadowione na słupach energetycznych platformy często wykorzystywane są przez miłośników bocianów do obserwacji. Ornitolodzy umieszczają w ich pobliżu kamery, dzięki którym przez całą dobę można oglądać te piękne ptaki. Pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=jSfg0dZzdt0 PGE Dystrybucja we współpracy z TV Sokółka i proboszczem Parafii Prawosławnej w Jacznie prowadzi obserwację bocianiej rodziny.

Obrączkowanie bocianów
PGE Dystrybucja realizuje projekt ochrony bociana białego na terenie południowej Polski z Małopolskim Towarzystwem Ornitologicznym. Będzie on prowadzony w trzech oddziałach spółki: Zamościu, Rzeszowie i Skarżysku - Kamiennej od połowy czerwca do połowy lipca. W tym czasie zaobrączkowanych zostanie ok. 700 ptaków. Obrączkowanie ptaków służy poznaniu ich trasy migracji, długość życia, miejsca zimowania i lęgów. Pozyskane informacje pozwalają ustalić ewentualne obszary chronione dla bocianów, zatrzymujących się na trasie migracji. Śledzenie tras migracji pozwala też określić ewentualne zagrożenia, które mogą na niej występować. Rozpoznanie zagrożeń jest konieczne by podejmować starania w kierunku ich ograniczenia lub usunięcia'

Warto wiedzieć
Bocian nie bez powodu jest jednym z symboli Polski. Polska jest europejską ostoją bociana białego. Szacuje się, że gniazduje u nas około 50 tys. par bocianów, więc co czwarty przedstawiciel tego gatunku jest naszym rodakiem. W niektórych krajach Europy, choćby w sąsiednich Niemczech, na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat jego populacja drastycznie się zmniejszyła. Podobnie we Francji, Szwajcarii czy Holandii. W Polsce bioróżnorodność, klimat i środowisko sprawiają, że kraj nad Wisłą to dobre
miejsce do lęgu i chowu młodych piskląt. W 2003 roku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura” 31 maja został ustanowiony Dniem Bociana Białego. (www.kalbi.pl)

dystrybucja_site pgedystrybucja_site