45 tys. nowych odbiorców w PGE Dystrybucja

W okresie od stycznia do września 2012 roku PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci blisko 45 tys. odbiorców, z czego ponad 44 tys. to przyłączenia do sieci na poziomie nN. Przyłączenia do sieci na poziomie SN stanowią ponad 1 proc. wszystkich przyłączeń, zaś na poziomie WN przyłączono 3 nowych odbiorców.

W okresie 9 miesięcy 2012r. PGE Dystrybucja wydała blisko 64 tys. warunków przyłączenia dla nowych odbiorców. Struktura wydanych warunków przyłączeniowych rozkłada się odmiennie w poszczególnych oddziałach, w oddziale Warszawa wydanych zostało ponad 15 tys. warunków, w pozostałych oddziałach Skarżysko Kamienna – ponad 10 tys., Łódź Teren – ponad 9 tys., Rzeszów – ponad 8 tys., Białystok – blisko 7 tys., Zamość – ponad 5 tys., Lublin – ponad 5 tys., zaś w oddziale Łódź – ponad 4 tys. Mając na względzie ilość dotychczas wydanych warunków przyłączenia oraz zwyżkową tendencję w zakresie ilości przyłączanych nowych odbiorców, spółka w br. planuje wzrost inwestycji na przyłączanie nowych odbiorców (w analogicznym okresie ubiegłego roku do sieci przyłączonych zostało blisko 43 tys. nowych odbiorców). Ponadto do końca roku spółka planuje standaryzację i informatyzację procesu przyłączania nowych odbiorców we wszystkich oddziałach. Jak podaje Operator, wdrażane rozwiązanie IT - system przyłączania nowych odbiorców (PNO) doprowadzi do poprawy efektywności realizacji procesu przyłączeniowego w PGE Dystrybucja.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site