61 tys. nowych odbiorców w PGE Dystrybucja

W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci ponad 61 tysięcy odbiorców. Ponadto w ubiegłym roku do sieci PGE Dystrybucja przyłączonych zostało 79 Odnawialnych Źródeł Energii o całkowitej mocy przyłączeniowej ponad 149 MW.

W minionym roku PGE Dystrybucja wydała prawie 81 tysięcy warunków przyłączenia dla nowych odbiorców. W oddziale Warszawa wydanych zostało blisko 24 proc. wszystkich warunków. W pozostałych oddziałach: Skarżysko Kamienna - 16 proc., Łódź Teren - 14,5 proc., Rzeszów - blisko 13 proc., Białystok - 11 proc., Zamość - blisko 8 proc., Lublin - blisko 8 proc., a w oddziale Łódź Miasto - ponad 6 proc. Największe przyłączenia odbiorców w 2012 roku PGE Dystrybucja wykonała w oddziale Rzeszów w miejscowościach: Rogoźnica - przyłączenie o mocy 10 MW oraz Nisko - przyłączenie o mocy 4 MW. Na terenie oddziału Skarżysko Kamienna przyłączony do sieci został obiekt handlowo-usługowy w Kielcach o mocy 7 MW. W oddziale Łódź Teren hala produkcyjno-magazynowa w Radomsku o mocy 4 MW, a w Białymstoku budynek produkcyjno-magazynowy o mocy 2,5 MW. W 2012 roku spółka wydała 241 warunków przyłączenia Odnawialnych Źródeł Energii do sieci na łączną moc ponad 343 MW. Największe przyłączenia wytwórców OZE w 2012 roku PGE Dystrybucja zrealizowała na terenie oddziału Łódź Teren: Elektrownia Wiatrowa o mocy 22 MW oraz trzy Elektrownie Wiatrowe o mocy 6 MW. Na terenie oddziału Rzeszów przyłączona została Elektrownia Wiatrowa o mocy ponad 6 MW (docelowo 26 MW), natomiast w oddziale Białystok przyłączono generację ze spalania biomas o mocy ponad 5 MW. Główne kierunki inwestowania Spółki w roku bieżącym to podobnie, jak w ubiegłym przyłączanie nowych odbiorców, inwestycje w sieci Sn/nN, linie WN, stacje WN/Sn, Sn/Sn oraz automatyzacja pracy sieci.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site