61 tys. nowych odbiorców w PGE Dystrybucja

W okresie od stycznia do grudnia 2011 roku PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci blisko 61 tys. odbiorców, z czego ponad 60 tys. to przyłączenia do sieci na poziomie nN. Przyłączenia do sieci na poziomie SN stanowią blisko 1 proc. wszystkich przyłączeń, zaś na poziomie WN przyłączono 13 nowych odbiorców.

W minionym roku PGE Dystrybucja wydała ponad 92 tys. warunków przyłączenia dla nowych odbiorców, z czego ponad 77 tys. to odbiorcy należący do IV i V grupy przyłączeniowej. Struktura wydanych warunków przyłączeniowych rozkłada się odmiennie w poszczególnych oddziałach, w oddziale Warszawa wydanych zostało blisko 25 proc. wszystkich warunków, w pozostałych oddziałach Skarżysko Kamienna blisko 15 proc., Łódź Teren ponad 14 proc., Rzeszów blisko 13 proc., Białystok 11 proc., Zamość blisko 9 proc., Lublin blisko 8 proc., zaś w oddziale Łódź ponad 6 proc. Zgodnie z planem inwestycyjnym spółka na przyłączanie nowych odbiorców w 2011 roku wydała ponad 32 proc. budżetu inwestycyjnego. Mając na względzie ilość wydanych warunków przyłączenia w ubiegłym roku oraz zwyżkową tendencję w zakresie ilości przyłączanych nowych odbiorców, spółka w br. planuje wzrost inwestycji na przyłączanie nowych odbiorców. Ponadto do końca 2012 roku spółka planuje standaryzację i informatyzację procesu przyłączania nowych odbiorców we wszystkich oddziałach. Jak podaje operator, wdrażane rozwiązanie IT - system Przyłączania Nowych Odbiorców doprowadzi do poprawy efektywności realizacji procesu przyłączeniowego w PGE Dystrybucja.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site