Certyfikat Zielone Biuro dla PGE Dystrybucja

PGE Dystrybucja w Lublinie została nagrodzona Certyfikatem Zielone Biuro. Wyróżnienie przyznawane jest instytucjom, firmom, organizacjom pozarządowym i samorządom, które podejmują aktywne działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Wydanie certyfikatu Zielonego Biura poprzedzone było przeglądem środowiskowym budynku centrali spółkiprzyul. Garbarskiej 21A w Lublinie. Przeglądu dokonał niezależny audytor z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska (FPDS). 

Przyznany certyfikat Zielonego Biura potwierdza, że PGE Dystrybucja:

  • posiada opracowaną i wdrożoną politykę środowiskową,
  • zarządza w sposób zrównoważony energią elektryczną, cieplną, wodą i ściekami,
  • minimalizuje nasz wpływ na środowisko naturalne poprzez redukcję odpadów w budynku (sortowanie odpadów, zbieranie nakrętek i zużytych baterii),
  • monitoruje zużycie surowców, np. papieru w biurze,
  • dba o higienę oraz bezpieczeństwo pracy pracowników,
  • stara się ponownie wykorzystywać materiały eksploatacyjne oraz surowce w biurze,
  • prowadzi działania z zakresu edukacji ekologicznej skierowane do naszych pracowników oraz interesariuszy.

Audytorzy z FPDS rekomendowali rozszerzenie prowadzonych szkoleń dla pracowników o aspekty ochrony środowiska i ekologii. Jednocześnie docenili różnorodność dotychczasowych działań proekologicznych spółki, takich jak m.in. drukowanie obustronne w wersji czarno-białej, ograniczenie wydruków na rzecz prezentacji cyfrowych podczas spotkań, czy zastosowanie perlatorów w kranach.

Certyfikat Zielone Biuro został przyznany PGE Dystrybucja na dwa lata. 

dystrybucja_site pgedystrybucja_site