Dobre wyniki finansowe PGE Dystrybucja po III kwartale 2013 roku

Po 9 miesiącach bieżącego roku PGE Dystrybucja w znaczący sposób poprawiła wyniki finansowe. EBITDA w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o 11,7 proc., EBIT wzrósł o 17,1 proc.

Spółka reprezentująca linię dystrybucji w Grupie PGE za okres 9 miesięcy 2013 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie blisko 4,2 mld zł wobec 4,1 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku (+1,2 proc.). EBITDA za 9 miesięcy 2013 roku wyniosła ponad 1,7 mld zł wobec prawie 1,6 mld zł za 9 miesięcy w roku poprzednim (+11,7 proc.). EBIT wyniósł ponad 1,005 mld zł, natomiast w analogicznym okresie ubiegłego roku jego wartość to 0,858 mld zł (+17,1 proc.). W konsekwencji w dynamicznym tempie nastąpił przyrost zysku netto do poziomu 839,8 mln zł, co oznacza wzrost o 28,3 proc. w stosunku do wyniku osiągniętego po 9 miesiącach 2012 roku (654,7 mln zł). W ciągu 9 miesięcy 2013 roku PGE Dystrybucja poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 813 mln zł w porównaniu do 824 mln zł poniesionych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Największe inwestycje w tym okresie spółka zrealizowała na terenie oddziału Warszawa oraz oddziału Białystok. W spółce – według danych na 30.09. br. - zatrudnienie wynosi 11 tysięcy osób. Od konsolidacji spółek dystrybucji energii w ramach Polskiej Grupy Energetycznej zmalało o 12 procent.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site