Dzieci poznają "Tajniki Energetyki" z PGE Dystrybucja

9 października 2013 roku PGE Dystrybucja po raz kolejny rozpoczyna akcję edukacyjną „Tajniki Energetyki” - czyli cykl pokazów dotyczących bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej. Pokazy skierowane są do dzieci klas I-III szkół podstawowych.

"Tajniki Energetyki" to organizowana przez PGE Dystrybucja akcja edukacyjna - projekt wędrownych pokazów naukowych odwiedzających szkoły podstawowe na terenie funkcjonowania Spółki. Doświadczenia i eksperymenty prowadzone są przez pracowników naukowych Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, którzy jednocześnie są członkami Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Realizując akcję edukacyjną „Tajniki Energetyki” PGE Dystrybucja zwraca szczególną uwagę na bezpieczne użytkowanie energii elektrycznej i urządzeń zasilanych energią elektryczną. Pokazy mają na celu kreowanie odpowiednich postaw wśród najmłodszych użytkowników energii oraz przekazanie im zasad bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniami zasilanymi energią elektryczną. Dzięki pokazom dzieci dowiedzą się czym jest prąd elektryczny, jak powstaje, jakie są jego rodzaje i zastosowanie oraz przede wszystkim jak bezpiecznie z niego korzystać. Proponowany zestaw doświadczeń i eksperymentów zaprojektowany został w oparciu o zakres nauczania przyrody w szkole podstawowej. Uczniowie mogą aktywnie współuczestniczyć w przeprowadzaniu doświadczeń i eksperymentów. W tym roku „Tajniki Energetyki” zostaną przeprowadzone dla dzieci w szkołach podstawowych miedzy innymi w Lublinie, Zamościu i Jarosławiu. Akcja prowadzona będzie do końca grudnia br. Edukacja z zakresu bezpiecznego użyłkowania energii elektrycznej to jedno z głównych zadań Spółki w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. „Tajniki Energetyki” to jedna z kilku akcji edukacyjnych organizowanych przez PGE Dystrybucja.

dystrybucja_site