Elektroniczne aukcje zakupowe przyniosły PGE Dystrybucja 35 mln złotych oszczędności

W 2012 roku spółka rozszerzyła zakres stosowania aukcji elektronicznych w postępowaniach zakupowych. Dzięki stosowaniu elektronicznych aukcji zakupowych PGE Dystrybucja zaoszczędziła w pierwszym półroczu br. 35 mln złotych. Obecnie aukcje elektroniczne stosowane są także w postępowaniach prowadzonych przez oddziały spółki.

Oszczędności w PGE Dystrybucja w wielkościach pomiędzy sumą cen najkorzystniejszych ofert „papierowych”, a ofertami z aukcji elektronicznych wyniosły w pierwszym półroczu br. ponad 35 mln zł. Spółka zwraca uwagę, że zasadniczą cechą aukcji elektronicznej jest rywalizacja pomiędzy dostawcami, co prowadzi do obniżenia cen oferowanych produktów i umożliwia dokonywanie oszczędności. Aukcję elektroniczną PGE Dystrybucja zaczęła stosować także w stosunku do zamówień na roboty budowlane, co już przyniosło wymierne korzyści. Spółka informuje, że już wkrótce aukcja stanie się w jej linii biznesowej jednym z podstawowych instrumentów oszczędzania. Zgodnie z planem operator będzie stosował aukcje elektroniczne we wszystkich postępowaniach przetargowych bez względu na rodzaj zamówienia. Spółka informuje, że obecnie w obszarze zakupów kładzie nacisk na standaryzację zakupów, dotyczy to przede wszystkim dostaw i usług. Standaryzacja to uwspólnienie podobnego zamówienia dla wszystkich oddziałów oraz określenie jego najlepszych parametrów, a następnie realizacja zakupu dla całej spółki. Proces ten dokonuje się m.in. w zakresie standaryzacji wszystkich urządzeń sieciowych w PGE Dystrybucji, co przyniosło już oszczędności przy zakupach transformatorów. Centralizacja zakupów to jeden z programów redukcji kosztów funkcjonowania spółki. W najbliższym czasie skuteczność działań spółki zostanie sprawdzona w postępowaniu na zakup bezpieczników o dużym wolumenie kwotowym. Kolejnym krokiem będzie opracowywanie strategii zakupowych obejmujących kompleksowo proces zakupowy we wszystkich kategoriach zamówień. Jak podaje spółka w zamówieniach wspólnych liniowych największe oszczędności uzyskano w usługach ochrony - 6,7 mln zł w skali roku oraz łączności stacjonarnej - ponad 7,4 mln zł. Stosując zamówienia liniowe PGE Dystrybucja na koniec czerwca br. uzyskała 23 proc. oszczędności w zakupach w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site