Informacja o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DSW.WKP/6.492.3.5.2016.MPi z dnia 14 października 2016r. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. na okres 01.01.2017r. – 31.12.2017 r. zostało wyznaczone przedsiębiorstwo energetyczne – PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site