Inwestycje w PGE Dystrybucja

W ciągu 9 miesięcy 2013 roku PGE Dystrybucja wydała ponad 813 mln zł na przedsięwzięcia inwestycyjne. Główne kierunki inwestowania spółki w tym okresie to przyłączanie nowych odbiorców, zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych oraz inwestycje w sieci SN/nN i stacje 110/SN i SN/SN. Zrealizowane inwestycje umożliwią obniżenie poziomu wskaźnika ciągłości zasilania SAIDI w sieci dystrybucyjnej.

W ciągu trzech kwartałów 2013 roku spółka zrealizowała blisko 40 tys. umów o przyłączenie, w tym 353 na poziomie średniego napięcia. Istotna część zadań inwestycyjnych w PGE Dystrybucja w ciągu 9 miesięcy br. dotyczyła rozbudowy i modernizacji linii oraz stacji, wdrażania nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych wspierających rozwój sieci OSD. W ramach inwestycji w tym okresie wybudowano lub zmodernizowano: 27,5 km linii WN, 425,6 km linii SN, 1407,3 km linii nN oraz 2 stacje WN/SN, 3 stacje SN/SN, 866 stacji SN/nN oraz 4,7 km przyłączy SN i 1149,6 km przyłączy nN. Największe nakłady inwestycyjne zostały poniesione w oddziałach Warszawa - ponad 185 mln zł, oraz Białystok - blisko 124 mln zł. Zrealizowane w trzech kwartałach 2013 roku przedsięwzięcia inwestycyjne związane z modernizacją infrastruktury służą również redukcji strat sieciowych. W ramach prowadzonego programu efektywnościowego, w ciągu 9 miesięcy br., PGE Dystrybucja wymieniła 3617 transformatorów w oddziałach: Warszawa, Łódź-Teren, Zamość i Lublin. Dzięki zrealizowanym inwestycjom PGE Dystrybucja uzyskała m.in. poprawę parametrów jakościowych dostaw energii elektrycznej, ograniczenie strat sieciowych oraz zmniejszenie jednostkowych kosztów eksploatacji sieci. Ponadto PGE Dystrybucja wprowadza program poprawy efektywności operacyjnej, którego głównym celem jest obniżenie poziomu przerw w dostawach energii dla klientów spółki o 50 procent do roku 2020. W 2012 roku wartość wskaźnika SAIDI, bez przerw katastrofalnych, wyniosła w PGE Dystrybucja 318 minut. Poprawę efektywności operacyjnej PGE Dystrybucja planuje osiągnąć poprzez działania ukierunkowane na ograniczenie awaryjności sieci, skrócenie czasu usuwania awarii oraz redukcję czasu trwania przerw planowych.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site