Inwestycje w PGE Dystrybucja w pierwszym półroczu 2013 roku

W pierwszym półroczu 2013 roku PGE Dystrybucja wydała blisko 470 mln zł na przedsięwzięcia inwestycyjne. Główne kierunki inwestowania Spółki w tym okresie to przyłączanie nowych odbiorców, inwestycje w sieci SN/nN, stacje 110/SN i SN/nN oraz zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych.

Na przyłączanie nowych odbiorców w pierwszym półroczu 2013 roku PGE Dystrybucja wydała ponad 207 mln zł, co stanowi ponad 44 proc. nakładów inwestycyjnych poniesionych w minionym półroczu. W ciągu dwóch kwartałów br. Spółka zrealizowała blisko 24,5 tys. umów o przyłączenie. W pierwszym półroczu br. roku istotna część zadań inwestycyjnych dotyczyła rozbudowy i modernizacji linii oraz stacji, wdrażania nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych wspierających rozwój sieci OSD. Na rozwój sieci SN i nN przeznaczono blisko 100 mln zł, co stanowi ponad 21 proc. wszystkich poniesionych w minionym półroczu roku wydatków inwestycyjnych. W ramach inwestycji w ciągu 6 miesięcy 2013 roku wybudowano lub zmodernizowano blisko 28 km linii WN, 382 km linii SN, 870 km linii nN. Największe nakłady inwestycyjne zostały poniesione w Oddziałach Warszawa oraz Białystok. Dzięki zrealizowanym inwestycjom PGE Dystrybucja uzyskała m.in. poprawę parametrów jakościowych dostaw energii elektrycznej, ograniczenie strat sieciowych oraz zmniejszenie jednostkowych kosztów eksploatacji sieci.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site