Komunikat Oddziału Lublin

Efektem przechodzącej burzy nad Lubelszczyzną jest wyłączenie awaryjne linii wysokiego napięcia Lublin – Lubartów - Kock o godz. 14.20 Awaria została zlokalizowana - powodem jest drzewo na linii. Część odbiorców została zasilona. Bez zasilania pozostaje ok. 15 tys. domów. Przystąpiono do napraw. Jeżeli skala uszkodzeń nie będzie znacząca - zasilanie wróci do 16.30

dystrybucja_site pgedystrybucja_site