Konsolidacja Obszarowych Centrów Dyspozytorskich w PGE Dystrybucja

PGE Dystrybucja w ramach kontynuuacji zmian organizacyjnych dotyczących obszaru prowadzenia ruchu sieci dystrybucyjnych rozpoczętych w 2012 roku realizuje Program Konsolidacji Obszarowych Centrów Dyspozytorskich

Celem Programu Konsolidacji Obszarowych Centrów Dyspozytorskich jest optymalizacja organizacyjna i ujednolicenie w oddziałach spółki procesów związanych z prowadzeniem ruchu sieci, co w ocenie spółki w konsekwencji przyczyni się do wzrostu efektywności tych procesów oraz zmniejszy koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Obecnie w oddziałach PGE Dystrybucja, w ramach ośmiu Centralnych Dyspozycji Mocy, funkcjonuje 8 Oddziałowych Centrów Dyspozytorskich (CO) i 69 Obszarowych Centrów Dyspozytorskich (OCD). Docelowo w spółce osiągnięta zostanie struktura, w której funkcjonować będzie: 7 CO oraz 42 OCD. Konsolidacja Obszarowych Centrów Dyspozytorskich jest następstwem programu konsolidacji Rejonów i Posterunków Energetycznych. Jak podkreśla spółka zgodność obszarów sieci zarządzanych przez Obszarowe Centra Dyspozytorskie i Rejony Energetyczne ułatwia planowanie prac i nadzór nad ich wykonywaniem. Jednocześnie w ocenie spółki program służy zwiększeniu efektywności zarządzania większym zespołem dyspozytorów w skonsolidowanym OCD, optymalnemu wykorzystaniu pracowników poprzez wyrównanie obszarów obsługiwanych przez poszczególne CD tj. ilości linii SN i nN oraz odbiorców.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site