Łódzka sieć przygotowuje się na przyłączenie OZE

PGE Dystrybucja Oddział Łódź rozpoczyna realizację projektu inwestycyjnego zwiększającego możliwość przyłączania do sieci elektroenergetycznej źródeł energii odnawialnej w rejonie Sieradza.

Obszar powiatu sieradzkiego posiada sprzyjające energetyce wiatrowej uwarunkowania atmosferyczne. Już dzisiaj istnieją na tym terenie liczne instalacje - dwie duże elektrownie, tzw. farmy wiatrowe: Wróblew i Wójcice k. Błaszek, o łącznej mocy wytwórczej 40 MW oraz wiele rozproszonych jednostek o mniejszych mocach. Na poprawę warunków sieciowych oczekują kolejni inwestorzy dużych elektrowni wiatrowych, o mocy około 46 MW. Po zrealizowaniu planowanej inwestycji znikną bariery techniczne ograniczające możliwości produkcyjne istniejących elektrowni wiatrowych oraz powstaną warunki do przyłączenia nowych mocy wytwórczych OZE w powiecie sieradzkim.

 

Głównym celem inwestycji jest modernizacja elementów infrastruktury elektroenergetycznej i zwiększenie możliwości przesyłowych linii. Projekt dotyczy przebudowy napowietrznej linii wysokiego napięcia 110 kV - od głównych punktów zasilania wysokiego napięcia 110/15 kV w Sieradzu do stacji 110/15 kV w Błaszkach. Całkowita długość przebudowy to 38 km.

- Inwestycja realizowana będzie w oparciu o nowoczesne rozwiązania, m.in. przewody o dwukrotnie większych przekrojach, zawieszone znacznie wyżej nad ziemią, na nowych bezpiecznych stalowych słupach rurowych. Linia chroniona będzie przed wyładowaniami atmosferycznymi przewodem odgromowym, z wewnętrznym światłowodem przeznaczonym do teletransmisji – wylicza zalety nowej inwestycji Zbigniew Fałek, Dyrektor Generalny Oddziału Łódź.

 

W stacjach wysokiego napięcia w Sieradzu i w Błaszkach przewidziano również montaż inteligentnych elementów sterowania i nadzoru, które będą wspomagały zarządzanie ruchem sieciowym, reagując automatycznie na zmieniające się przepływy energii i zdarzenia zewnętrzne. Prace budowlane zaplanowane są do 2021 roku.

 

Projekt „Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Sieradz-Jawor-Błaszki w celu przyłączenia źródeł energii odnawialnej na obszarze powiatu sieradzkiego w regionie łódzkim” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Kwota wsparcia stanowić będzie 79% kosztów kwalifikowanych. Prace związane z przebudową linii 110 kV wyceniono na kwotę 14 mln zł.

 

dystrybucja_site pgedystrybucja_site