Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej

W wyniku działań niekorzystnych warunków pogodowych i frontu burzowego, który przeszedł nad Polską w dniu 29 czerwca 2017, informujemy, że na terenie działania PGE Dystrybucja wystąpiły znaczne ograniczenia w dostawach energii elektrycznej.

 

Aktualizacja: 30 czerwca 2017 r., godz. 19:00

 

W dalszym ciągu w terenie pracują wszystkie własne ekipy techniczne, które są wspomagane pracownikami innych jednostek organizacyjnych Spółki, jak też firmy zewnętrzne. Skala zniszczeń oraz panujące wciąż niekorzystne warunki atmosferyczne powodują, że czas usuwania awarii ulegnie przedłużeniu i potrwa do jutra.

Na ten moment w Spółce bez dostępu do energii elektrycznej pozostaje ponad 61 tys. odbiorców.

W poszczególnych Oddziałach sytuacja przedstawia się następująco:

WOddziale Białystok, bez dostaw energii elektrycznej pozostaje ok. 10 tys. odbiorców (stan na  15:00 - ok 12 tys.) , głównie z powiatu sokólskiego, siemiatyckiego, mrągowskiego, bielskiego, hajnowskiego, białostockiego i kolneńskiego. 

WOddziale Lublin z uwagi na lokalne burze, przechodzące głównie na terenie RE Biała Podlaska i Puławy, odnotowano wzrost liczby odbiorców bez zasilania – na godz. 18.00 ok. 2,1 tys. odbiorców (stan na g. 15:00 - 1,4 tys. odbiorców).  

WOddziale łódzkim sytuacja uległa niewielkiej poprawie. W dalszym ciągu awarie występują głównie w RE Żyrardów, gdzie bez prądu pozostaje ok. 8,8 tys. odbiorców (stan na g. 15:00 - 9,6 tys. odbiorców). Tu złamanych jest blisko 40 słupów i zerwanych kilkadziesiąt przewodów. Po przejściu burzy przybyło uszkodzeń w RE Piotrków w okolicy Tuszyna.

WOddziale Skarżysko-Kamienna również wystąpiły lokalnie burze i pomimo, że ogólna liczba odbiorców bez zasilania zmniejsza się -obecnie wynosi ok. 4,3 tys. (stan na godz. 15:00 – 5,5 tys. odbiorców), to lokalizacja tych awarii uległa zmianie. Nowe awarie wystąpiły na terenie działania RE Skarżysko i  RE Radom, natomiast w RE Kozienice liczba awarii sukcesywnie zmniejsza się.

W Oddziale Warszawa  z uwagi na złe warunki atmosferyczne liczba odbiorców bez zasilania wzrosła i wynosi aktualnie blisko 36 tys. (stan na godz. 15:00 – 31,5 tys.). Awarii przybyło w RE Mińsk-Mazowiecki, RE Legionowo, RE Siedlce i RE Wyszków. Nadal trudna sytuacja utrzymuje się w RE Pruszków i w RE Jeziorna.

W sytuacji wystąpienia tak rozległych awarii z jakimi mamy do czynienie obecnie, pomimo natychmiastowego podjęcia działań naprawczych, nie ma technicznych możliwości, aby zasilanie przywrócić w tak krótkim czasie, jak to ma miejsce na co dzień w przypadku pojedynczych awarii i uszkodzeń sieci. Precyzyjny czas usunięcia skutków awarii jest bardzo trudny do określenia, przede wszystkim z tego powodu, że uszkodzenia i wyłączenia dotknęły najważniejszych elementów naszych sieci, tj. linii wysokiego napięcia 110 kV oraz linii dystrybucyjnych średnich napięć i zasilanych z nich stacji 15/0,4 kV, które to urządzenia stanowią rdzeń systemu zasilającego odbiorców.

 

Mimo intensywnej pracy elektromonterów nie da się przyspieszyć procesu usuwania awarii. Najpierw trzeba lokalizować miejsca uszkodzenia linii i zabezpieczać zerwane przewody. Kolejnym etapem jest usunięcie awarii w hierarchicznej kolejności na liniach wysokich napięć, średnich, a następnie niskich napięć, po którym dopiero następuje sukcesywne przywracanie zasilania u indywidualnych odbiorców.

 

Za wszystkie dotychczasowe zgłoszenia bardzo dziękujemy. Prosimy jednocześnie wszystkich Klientów pozostających do chwili obecnej bez zasilania w energię elektryczną o przekazywanie informacji o uszkodzeniach do naszych służb, na numer pogotowia energetycznego 991 oraz apelujemy o wyrozumiałość i cierpliwość.

 

 

Aktualizacja: 30 czerwca 2017, godz. 12:00

Najtrudniejsza sytuacja występuje w Oddziale Warszawa, gdzie na wznowienie dostaw oczekuje ok. 40 tys. odbiorców. Na tym terenie uszkodzonych zostało 28 słupów linii średniego napięcia i 34 słupy niskiego napięcia. Wyłączonych jest 12 magistralnych linii średniego napięcia oraz ponad 800 stacji transformatorowych, pozrywanych kilkadziesiąt linii energetycznych i przyłączy. Najwięcej zniszczonych fragmentów sieci energetycznej jest na terenach Rejonów Energetycznych Pruszków, Jeziorna i Legionowo. Ekipy elektromonterów prowadzą intensywne prace przy usuwaniu awarii.

W Oddziale Lublin wyłączonych jest 27 odcinków linii SN oraz 109 stacji, co powoduje brak dostaw energii elektrycznej do ok. 3 tys. odbiorców (wczoraj w kulminacyjnym momencie bez dostaw było ok. 34 tys. Odbiorców). W dalszym ciągu najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się w RE Biała Podlaska, gdzie złamanych zostało 9 słupów SN oraz 17 słupów nN.

W Oddziale Łódź  najwięcej awarii występuje w RE Żyrardów. Z uwagi na trudny teren ( bagnisty i zalesiony) uszkodzenia są jeszcze lokalizowane. W tej chwili wiadomo, że na tym obszarze złamanych zostało 7 słupów SN, 18 słupów nN oraz zostało zerwanych kilkadziesiąt przewodów.

W Oddziale Skarżysko-Kamienna aktualnie bez zasilania pozostaje około 13 tysięcy odbiorców.  Najwięcej ograniczeń w dostawie energii występuje w regionie mazowieckim, głównie w okolicach Kozienic i Grójca. W okolicach Radomia z podanej powyżej liczby odbiorców bez zasilania jest około 500 gospodarstw domowych.

Na terenie Oddziału Białystok bez dostaw energii elektrycznej pozostaje  ok. 20 tys. odbiorców, głównie w powiecie sokólskim, siemiatyckim, mrągowskim, bielskim, hajnowskim, białostockim, kolneńskim. Na tę chwilę wiadomo,  że wyłączonych jest 945 stacji na 77 liniach.

W terenie pracują wszystkie ekipy techniczne własne i dostępne ekipy firm zewnętrznych, aby jak najszybciej przywrócić zasilanie do gospodarstw domowych. Dla większości obszaru przywrócenie dostaw energii elektrycznej przewidywane jest na późne godziny  wieczorne lub przedpołudniowe godziny dnia jutrzejszego. Zapewniamy, że ekipy energetyków będą pracować bez przerwy, aż do usunięcia wszystkich awarii.

Wszystkich, których dotknęły skutki awarii, przepraszamy za powstałe utrudnienia.

 

dystrybucja_site pgedystrybucja_site