PGE Dystrybucja S.A. ostrzega: oszuści odwiedzają klientów spółki w domach i wyłudzają informacje

Z docierających do Spółki sygnałów wynika, że nieznane i nieuprawnione osoby, podając się za pracowników PGE, odwiedzają odbiorców energii elektrycznej w domach i usiłują pozyskać informacje o danych osobowych. W lutym br. przypadki takie miały miejsce w Łodzi, w dzielnicy Chojny. Oszuści, powołując się na zmiany organizacyjne w PGE Dystrybucja (np. łączenie łódzkich Oddziałów), informują mieszkańców o konieczności wprowadzenia zmian w umowach - proszą o przekazanie imienia i nazwiska oraz numeru PESEL.

Informujemy, że pracownicy PGE Dystrybucja ani innych spółek Grupy Kapitałowej PGE nie prowadzą tego typu praktyk. Przedstawiciele PGE Dystrybucja nie pobierają żadnych opłat w domach Klientów, nie przedstawiają żadnych ofert sprzedaży energii ani żadnych umów do podpisania, nie zbierają danych osobowych.

W przypadku, gdy inkasent nie zastanie Odbiorcy w domu, pozostawia informację z prośbą o podanie stanu licznika telefonicznie, smsem lub mailem.W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, aby sprawdzić wiarygodność osoby podającej się za pracownika PGE Dystrybucja, mogą Państwo skontaktować się z właściwym Oddziałem Spółki - dane kontaktowe są dostępne pod adresem www.pgedystrybucja.pl/kontakt, gdzie należy wybrać obsługujący Państwa Oddział. 

dystrybucja_site pgedystrybucja_site