PGE Dystrybucja S.A. pozyskuje kolejne środki pomocowe na przyłączenie OZE

Dobiega końca etap negocjacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczący warunków zawarcia umowy na dofinansowanie inwestycji sieciowej związanej z przyłączeniem farmy wiatrowej do sieci dystrybucyjnej 110 kV PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów.

Wniosek na dofinansowanie został złożony w ramach II konkursu Programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 4) Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE). Zakres prac inwestycyjnych wskazany we wniosku obejmuje linię napowietrzną 110 kV o długości około 13,1 km wraz ze stacją Nowy Żmigród. Realizacja tego przedsięwzięcia umożliwi przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 110 kV planowanej farmy wiatrowej o mocy 20 MW. Umowa na dofinansowanie zostanie zawarta do końca czerwca 2014 r. roku na kwotę około 1,5 mln zł. Przewiduje się, iż wprowadzenie energii elektrycznej wytworzonej przez OZE do sieci dystrybucyjnej 110 kV nastąpi na początku II kwartału 2015 roku.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site