PGE Dystrybucja S.A. przekazuje dzieciom energetyczne tornistry

PGE Dystrybucja S.A. prowadzi szereg inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Jedna z ważniejszych to akcja charytatywna wspierająca potrzebujące dzieci „Energetyczny Tornister”, która w bieżącym roku przeprowadzona zostanie we wszystkich Oddziałach Spółki. Łącznie PGE Dystrybucja S.A. przed rozpoczęciem roku szkolnego przekaże najmłodszym uczniom blisko 1500 tornistrów wyposażonych w wyprawki szkolne.

Jednym z kluczowych celów PGE Dystrybucja S.A. w ramach CSR są działania na rzecz osób wymagających szczególnej uwagi - dzieci z ubogich rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od lat akcja "Energetyczny Tornister" prowadzona jest w województwie łódzkim, gdzie w wyprawki szkolne wyposażane są dzieci z najbardziej potrzebujących łódzkich placówek opiekuńczo-wychowawczych. W tym roku po raz pierwszy PGE Dystrybucja S.A. organizuje akcję przekazania tornistrów zawierających wyprawki na terenie działania całej Spółki. Akcja prowadzona jest we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej, dzięki czemu blisko półtora tysiąca najbardziej potrzebujących dzieci otrzyma plecaki wyposażone w wyprawki szkolne. W przekazanych przez Spółkę tornistrach dzieci znajdą zeszyty, bloki rysunkowe i techniczne, piórniki z pełnym wyposażeniem, farby, kredki, flamastry, klej, nożyczki, plastelinę i inne przybory niezbędne do rozpoczęcia roku szkolnego. W roku bieżącym na terenie Oddziału Łódź-Teren tornistry z pełnym wyposażeniem otrzyma 220 dzieci, Oddziału Łódź-Miasto – 210. Oddział Warszawa, Skarżysko Kamienna, Zamość przekażą dzieciom po 200 tornistrów z wyprawką. Oddział Lublin obdaruje 190 dzieci na terenie swojego funkcjonowania, zaś Oddział Białystok i Rzeszów przekażą po 120 sztuk tornistrów najbardziej potrzebującym dzieciom. W ramach CSR priorytetem dla Spółki jest angażowanie się w inicjatywy ukierunkowane na społeczności lokalne w regionach funkcjonowania PGE Dystrybucja S.A. Działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu to jedno z ważnych zadań dla Spółki na bieżący rok.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site