PGE Dystrybucja S.A. wygrywa kolejny spór w sprawie odmowy przyłączenia farmy wiatrowej

4 grudnia br. Sąd Okręgowy Konkurencji i Konsumentów w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie zasadności odmowy przyłączenia do sieci dystrybucyjnej farmy wiatrowej Kolniszki - o mocy 20 MW - zlokalizowanej na terenie PGE Dystrybucja.

Spór toczył się ponad 2 lata. Dotyczył głównie warunków i wysokości opłaty przyłączeniowej. 19 października 2010 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję orzekającą zawarcie umowy o przyłączenie do sieci farmy wiatrowej Kolniszki. PGE Dystrybucja złożyła odwołanie od tej decyzji.

Sąd w ustnym uzasadnieniu argumentował iż podmiot przyłączany – inwestor – popełnił błędy formalne, które wpłynęły na brak publiczno – prawnego obowiązku przyłączenia do sieci PGE Dystrybucja. Wyrok nie jest prawomocny.

To kolejny spór w sprawie przyłączenia farmy wiatrowej rozstrzygnięty przed sądem na korzyść Spółki PGE Dystrybucja. 7 września br. Sąd Apelacyjny w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie przyłączenia farmy wiatrowej Dąbrówka Polska. Sąd uchylił decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki uzasadniając, że organ regulacyjny jak i zainteresowany - farma wiatrowa - nie wykazali istnienia warunków dla przyłączenia do sieci. Wyrok jest prawomocny. Wcześniej Sąd Najwyższy rozstrzygnął na korzyść Spółki skargę kasacyjną w sprawie przyłączenia farmy wiatrowej Dąbrówka Polska do sieci PGE Dystrybucja. Spór toczył się od 2009 roku i także dotyczył warunków i wysokości opłaty przyłączeniowej.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site