PGE Dystrybucja S.A. wygrywa przed Sądem w sprawie odmowy przyłączenia Farm Wiatrowych

17 i 18 marca br. Sąd Okręgowy Konkurencji i Konsumentów w Warszawie uchylił decyzje Urzędu Regulacji Energetyki stwierdzające zawarcie przez PGE Dystrybucja S.A. umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Farm Wiatrowych - o mocy 37,5 MW oraz o mocy 50 MW. Sąd odrzucił argumenty inwestorów oraz URE. Wyroki nie są prawomocne.

Spór toczył się od kilku lat. Dotyczył głównie warunków i wysokości opłat przyłączeniowych Farm Wiatrowych do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja. Spółka wyliczyła opłaty na podstawie przewidywanych nakładów na realizację przyłączenia, nakładów na wszystkie niezbędne inwestycje, które umożliwią przyłączenie Farm oraz ich pracę bez ograniczeń - z pełną mocą. Inwestorzy - nie zgodzili się z kalkulacją Spółki i odwołali się do Urzędu Regulacji Energetyki. Opłaty wyliczone przez URE były znacznie niższe niż wyliczone przez PGE Dystrybucja. Spółka złożyła odwołanie od tych decyzji. Sąd orzekł jednak, że odmowa przyłączenia do sieci była uzasadniona. To kolejne spory w sprawie przyłączenia Farm Wiatrowych rozstrzygnięte przed Sądem na korzyść Spółki PGE Dystrybucja.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site