PGE Dystrybucja – audyt energetyczny

O konieczności realizacji przez duże przedsiębiorstwa audytów energetycznych słyszał już każdy. Lecz jak wykonać audyt obejmujący energetyczną infrastrukturę dystrybucyjną?

Problem ten był przedmiotem wielu debat i dyskusji, których finał miał miejsce 23 lutego br. w siedzibie Politechniki Lubelskiej.

Tego dnia została bowiem zawarta umowa pomiędzy uczelnią reprezentowaną przez Prorektora ds. studenckich dr. hab. inż. Pawła Droździela, prof. PL, a PGE Dystrybucja reprezentowaną przez Wiceprezesów Zarządu Andrzeja Pruszkowskiego i Jana Franię. Przedmiotem umowy jest opracowanie metodyki audytu energetycznego infrastruktury dystrybucyjnej oraz jego przeprowadzenie w oparciu o powstałą wcześniej metodę. Zgodnie zapisami umowy, z inicjatywy Politechniki Lubelskiej zespół uznanych w kraju naukowców z dziedziny strat sieciowych i efektywności energetycznej opracuje szczegółowy sposób realizacji tego przedsięwzięcia. Ten jedyny w swoim rodzaju projekt naukowo - badawczy będzie jednocześnie spełnieniem obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, w świetle której każde duże przedsiębiorstwo ma obowiązek przeprowadzić tego typu audyt, a jego zakres ma obejmować 90% używanej przez przedsiębiorstwo energii.

Władze Spółki PGE Dystrybucja pokładają duże nadzieje w wynikach audytu, gdyż ograniczenie strat sieciowych może stanowić jedno z głównych źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, a stały monitoring tego procesu może stać się jej nowym rozwojowym paradygmatem. 

dystrybucja_site pgedystrybucja_site