PGE Dystrybucja coraz więcej inwestuje w przyłączanie nowych odbiorców

Ponad 235 mln zł na inwestycje przyłączeniowe wydała w pierwszym półroczu 2012 roku spółka PGE Dystrybucja, to o 22 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wobec zwyżkowej tendencji w zakresie ilości przyłączanych nowych odbiorców, spółka przewiduje dalszy wzrost środków na ten cel.

Zadania inwestycyjne z zakresu przyłączania nowych odbiorców stanowią blisko 47 proc. całkowitych nakładów inwestycyjnych poniesionych w spółce w pierwszym półroczu 2012r. W ciągu 6 miesięcy 2012 roku PGE Dystrybucja wydała blisko 44,5 tys. warunków przyłączenia dla nowych odbiorców. W okresie 6 miesięcy br. spółka zrealizowała blisko 28 tys. umów przyłączeniowych, z czego 3 umowy na sieci WN, 280 na sieci SN, i ponad 27,5 tys. na sieci nN. Mając na względzie ilość wydanych warunków przyłączenia w okresie pierwszego półrocza 2012, spółka szacuje wzrost przyłączanych odbiorców w następnych latach. Biorąc to pod uwagę PGE Dystrybucja planuje wzrost nakładów na przyłączanie nowych odbiorców w kolejnym roku.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site