PGE Dystrybucja coraz więcej inwestuje w przyłączanie nowych odbiorców

Około 91 mln zł na inwestycje przyłączeniowe wydała w I kwartale 2012 roku spółka PGE Dystrybucja, to więcej o 22 mln niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wobec zwyżkowej tendencji w zakresie ilości przyłączanych nowych odbiorców, spółka zaplanowała wzrost środków na ten cel w tegorocznym planie inwestycyjnym.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2012 roku PGE Dystrybucja wydała blisko 22 tys. warunków przyłączenia dla nowych odbiorców, z czego ponad 19 tys. to odbiorcy należący do IV i V grupy przyłączeniowej. Struktura wydanych warunków przyłączeniowych rozkłada się odmiennie w poszczególnych oddziałach, w oddziale Warszawa wydanych zostało ponad 23 proc. wszystkich wydanych warunków, w pozostałych oddziałach: Skarżysko Kamienna ponad 15 proc., Łódź Teren ponad 15 proc., Rzeszów ponad 12 proc., Białystok ponad 10 proc., Zamość ponad 8 proc., Lublin ponad 8 proc., zaś w oddziale Łódź Miasto ponad 6 proc. Na przyłączanie nowych odbiorców w I kwartale 2012 roku, spółka wydała blisko 48 proc. budżetu inwestycyjnego. Zaś dynamika wzrostu nakładów na inwestycje przyłączeniowe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku przekroczyła 30 proc. W okresie 3 miesięcy br. przyłączono ponad 11 tys. nowych odbiorców. Mając na względzie ilość dotychczas zawartych umów o przyłączenie, spółka szacuje w bieżącym roku znaczny wzrost przyłączanych odbiorców w stosunku do roku ubiegłego. Biorąc to pod uwagę, PGE Dystrybucja planuje przeznaczyć na przyłączanie nowych odbiorców w 2012 roku około 500 mln zł. Ponadto do końca 2012 roku spółka planuje standaryzację i informatyzację procesu przyłączania nowych odbiorców we wszystkich oddziałach. Jak podaje operator, wdrażane rozwiązanie IT – system Przyłączania Nowych Odbiorców - doprowadzi do poprawy efektywności realizacji procesu przyłączeniowego w PGE Dystrybucja.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site