PGE Dystrybucja: kolejne inwestycje w województwie podlaskim

Modernizowana linia 110 kV w relacji Siemiatycze – Siedlce i Siemiatycze – Adamowo pozwoli skrócić okresy przerw w dostawach energii dla odbiorców finalnych i ograniczyć straty przesyłowe, a w przyszłości zwiększyć przesył mocy.

Łączna długość dwóch modernizowanych linii to 37,4 km. Modernizację linii energetycznej 110kV Siemiatycze – Adamowo zrealizowano w zakresie pierwszego etapu inwestycji na długości 6,1 km, natomiast linię 110 kV Siemiatycze – Siedlce do rzeki Bug zmodernizowano na długości 9,9 km. Odcinki linii WN 110kV zostały oddane do użytku wraz z linią światłowodową. Wartość zmodernizowanych odcinków w pierwszym etapie to 7,8 mln zł. Pełne wykorzystanie możliwości linii dystrybucyjnych, w tym zwiększenie możliwości dostawy prądu do mieszkańców, będzie możliwe po zakończeniu wszystkich etapów modernizacji obu linii. Planowane terminy realizacji linii Siemiatycze – Siedlce to koniec maja 2016 r., a Siemiatycze – Adamowo to koniec czerwca 2016 r. Pełna wartość zakończonej inwestycji wyniesie 17,5 mln zł. W tym roku Oddział Białystok zbudował także nową linię 110 kV na odcinku Hańcza Suwałki – Strefa Suwałki o długości 11 km. Wartość tej inwestycji wyniosła to ok. 4,6 mln zł. Linia ta umożliwi przyłączanie nowych odbiorców jak też wytwórców energii odnawialnej na tym obszarze. Dwa razy większy przekrój przewodów linii energetycznej 110 kV daje większe możliwości przesyłu mocy. Dzięki przeprowadzonej modernizacji uzyskamy również możliwość transmisji danych cyfrowych. Linie są zawieszone wyżej niż dotychczas, co pozwoliło poprawić bezpieczeństwo otoczenia – mówi Jarosław Dzięgielewski, dyrektor Oddziału Białystok PGE Dystrybucja SA. Oddział Białystok rozpoczął również modernizacje stacji rozdzielczych WN/SN Hańcza, Wizna, Grajewo 1, Czarna Białostocka i Augustów oraz budowę nowej stacji Milejczyce. Celem inwestycji prowadzonych przez PGE Dystrybucja jest m.in. zwiększenie pewności i jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców, poprawa bezpieczeństwa i podniesienie sprawności technicznej obsługi klientów, automatyzacja sieci oraz zwiększenie przepustowości linii związanej z przyłączaniem nowych odbiorów. Wartość tegorocznych inwestycji prowadzonych w Spółce przekroczy 1,5 mld zł. PGE Dystrybucja przeznaczy na inwestycje w latach 2015-2020 ponad 10 mld zł.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site