PGE Dystrybucja łatwiej przyłączy OZE

PGE Dystrybucja realizuje kolejne projekty modernizacyjne, dzięki którym zwiększają się możliwości przyłączania do sieci elektroenergetycznej nowych mocy wytwórczych pochodzących z odnawialnych źródeł energii.

Realizując program działań na rzecz rozwoju sieci elektroenergetycznej przedstawiciele PGE Dystrybucja podpisali 27 lipca br. w siedzibie Ministerstwa Energii umowę o dofinansowanie projektu modernizacji sieci na terenie Rzeszowa. Projekt „Przeizolowanie sieci 6 kV miasta Rzeszowa na napięcie 15 kV – modernizacja trzech stacji 110/SN: Rzeszów Staromieście, Staroniwa i Rzeszów Centralna” znacznie poprawi możliwości techniczne sieci w tym rejonie Podkarpacia. Umowa będzie realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014-2020, działanie 7.1. Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.

W ramach tego samego programu POIiŚ 2014-2020 w  grudniu ubiegłego roku podpisane zostały dwie inne umowy na realizację projektów modernizacyjnych zwiększających możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznych nowych wytwórców OZE. Pierwszy z nich dotyczy rejonu Sieradza - projekt  „Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Sieradz-Jawor-Błaszki w celu przyłączenia źródeł energii odnawialnej na obszarze Powiatu Sieradzkiego w regionie łódzkim”. Druga umowa dotyczy modernizacji sieci w przygranicznym rejonie południowo-wschodniej Polski w ramach projektu „Budowa linii 110 kV do stacji Korczowa oraz stacji 110/15 kV Korczowa w celu przyłączenia odbiorców oraz źródeł energii odnawialnej z obszaru strefy przygranicznej przejścia granicznego Korczowa”.

Modernizacja elementów sieci elektroenergetycznej wpłynie na zwiększenie możliwości przyłączania do sieci elektroenergetycznej OSD nowych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii..  Dodatkowo realizacja tych projektów poprawi stabilność dostaw, a tym samym korzystnie wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne w tych regionach. Inwestycje obejmować będą budowę i przebudowę sieci, wymianę transformatorów oraz przebudowę stacji elektroenergetycznych w celu likwidacji „wąskich gardeł” w przesyle energii elektrycznej.

- Polityka inwestycyjna Spółki zakłada duże i kompleksowe przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych. Pozwoli to zintensyfikować proces modernizacji sieci, co korzystnie wpłynie na stan krajowego systemu elektroenergetycznego – powiedział Wojciech Lutek, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja.

Wartość dofinansowanego rzeszowskiego projektu wynosi ponad 58 milionów złotych. Łączna wartość dotychczas realizowanych przez Spółkę przedsięwzięć tego typu z unijnym wsparciem to niespełna 110 milionów złotych.

Do końca roku PGE Dystrybucja S.A. planuje złożyć kolejne trzy wnioski o dofinansowanie projektów w ramach POIiŚ 2014-2020, których szacunkowa wartość wynosi około 63 miliony złotych.

 

Kontakt:
Adam Rafalski
Rzecznik Prasowy PGE Dystrybucja
Kom. 695 101 053
Mail: adam.rafalski@pgedystrybucja.pl
dystrybucja_site pgedystrybucja_site