PGE Dystrybucja obniża wskaźnik SAIDI

PGE Dystrybucja pracuje nad obniżeniem poziomu wskaźnika ciągłości zasilania SAIDI w sieci dystrybucyjnej. Wartość SAIDI w Spółce w 2012 roku wyniosła 318 min. (bez przerw katastrofalnych), docelowy zakładany poziom redukcji SAIDI w roku 2020 to 50 proc. obecnej wartości.

Analiza stanu sieci oraz potencjału operacyjnego wykazała, że usprawnienia prowadzone w ramach bieżącej działalności operacyjnej pozwolą na osiągnięcie 1/3 zakładanego efektu obniżenia SAIDI, natomiast pozostałe 2/3 to niezbędne działania w ramach nakładów inwestycyjnych. W tym celu w bieżącym roku wdrożono w Spółce programy pozwalające na profesjonalną ocenę potencjału i wypracowano optymalne metody zmniejszenia przerw w zasilaniu. Działania operacyjne obejmują inicjatywy z obszaru organizacji i eksploatacji, w tym m.in. zwiększenie efektywności organizacji prac planowych i awaryjnych, podniesienie kwalifikacji elektromonterów, synchronizację prac wykonawców zewnętrznych, wdrożenie systemów umożliwiających szybkie informowanie służb technicznych o zdarzeniach awaryjnych oraz opracowanie nowoczesnego modelu informowania odbiorców o pracach planowych i przyjmowanie zgłoszeń o awariach. Projekt obszaru inwestycyjnego to przede wszystkim operacjonalizacja Planu Rozwoju, czyli wdrożenie narzędzi, które zapewnią optymalizację Operacyjnego Planu Inwestycyjnego oraz umożliwią weryfikację planów pod kątem potrzeb sieci i możliwości osiągnięcia celu SAIDI. W Spółce opracowano listę najbardziej awaryjnych linii oraz zidentyfikowano główne przyczyny awarii. Na podstawie otrzymanych informacji linie zostały zakwalifikowane do modernizacji - izolowanie i kablowanie. Wskazano również możliwość poprawy wskaźników poprzez zintensyfikowanie prac eksploatacyjnych, w tym przede wszystkim wycinek. Ponadto trwają prace nad zwiększeniem poziomu automatyzacji w głębi sieci SN. Obecnie w PGE Dystrybucja opracowywane są nowe standardy w zakresie organizacji prac oraz optymalizacji struktury służb eksploatacyjnych w Rejonach Energetycznych. Jedną z planowanych do wdrożenia inicjatyw jest zintegrowane zarządzanie brygadami elektromonterów. Pilotażowe wdrożenie realizowane jest w Rejonie Energetycznym Jeziorna.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site