PGE Dystrybucja podczas Europejskiego Tygodnia Innowacji

5 dni, światowej sławy eksperci, 1000 uczestników – w dniach 6-10 listopada odbył się  w Lubelskim Centrum Konferencyjnym Europejski Tydzień Innowacji. Przedstawiciele świata biznesu, nauki i samorządów spotkali się podczas Europejskiego Tygodnia Innowacji by  dyskutować o poszerzeniu współpracy nauki i biznesu. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele PGE Dystrybucja.

W panelu „Rola biogospodarki i energetyki w kształtowaniu konkurencyjności  regionów” wiceprezes Zarządu Jan Frania dyskutował  m.in.  prof. dr hab. Zygmuntem Litwińczukiem, Rektorem, Uniwersytetu Przyrodniczego, prof. dr hab. inż. Piotrem Kacejko, Rektorem Politechniki Lubelskiej i z  Sławomirem Sosnowskim,  Marszałkiem Województwa Lubelskiego, gospodarzem spotkania.

Prezes Frania podkreślał w swoim wystąpieniu znaczenie energetyki dla rozwoju regionu.  – Dzisiaj, pod koniec 2. dekady XXI wieku, energetyka stanowi warunek niezbędny do rozwoju firm, regionów i kraju.  Jako przedstawiciel dystrybutora energii elektrycznej mogę powiedzieć, że ta  odpowiedzialność  dodatkowo motywuje nas do wzmożonej pracy na rzecz rozwoju i utrzymania systemu elektroenergetycznego w naszym regionie.  Szeroko zakrojone inwestycje, które prowadzimy od wielu lat gwarantują bezpieczeństwo dostaw energii i stwarzają możliwości przyłączania kolejnych odbiorców, również przemysłowych – mówił podczas panelu dyskusyjnego Europejskiego Tygodnia Innowacji.

W kolejnym dniu Tygodnia Innowacji w Lublinie Dyrektor Sieci PGE Dystrybucja, Grzegorz Mirosław przedstawił prezentację dotyczącą  wykorzystania infrastruktury PGE Dystrybucja przy inwestycjach telekomunikacyjnych.

- Unia Europejska i Rzeczpospolita Polska swoimi działaniami wspierają rozwój Społeczeństwa Informacyjnego, a w szczególności zapewnienie powszechnego szerokopasmowego dostępu do Internetu. Strategie rozwoju poszczególnych regionów naszego kraju, wskazując na małą dostępność mieszkańców do szerokopasmowego Internetu i podkreślając realne zagrożenie zjawiskiem wykluczenia cyfrowego, przewidują budowę regionalnych sieci szerokopasmowych. Dzięki wykorzystaniu infrastruktury PGE Dystrybucja, przy zachowaniu prawnych i technicznych wytycznych w tym zakresie, mamy jako region szansę na realny rozwój tego sektora. Pozwoli to zbudować gospodarczą i intelektualną przewagę, co w oczywisty sposób wpłynie na rozwój biznesu i nauki w naszym regionie – mówił podczas prezentacji Dyrektor Mirosław.

Europejski Tydzień Innowacji był organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie i Lubelskie Centrum Konferencyjne

dystrybucja_site