PGE Dystrybucja poprawia efektywność operacyjną

Zakończono pilotażowe wdrożenie programu poprawy efektywności operacyjnej w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa. Podstawowe cele programu to obniżenie poziomu przerw w dostawach dla klientów spółki o 50 proc. do roku 2020, poprawa efektywności operacyjnej, zmiana organizacji pracy, poprawa skuteczności służb oraz wdrożenie nowych standardów eksploatacji we wszystkich oddziałach spółki.

Zakończono pilotażowe wdrożenie programu poprawy efektywności operacyjnej w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa. Podstawowe cele programu to obniżenie poziomu przerw w dostawach dla klientów spółki o 50 proc. do roku 2020, poprawa efektywności operacyjnej, zmiana organizacji pracy, poprawa skuteczności służb oraz wdrożenie nowych standardów eksploatacji we wszystkich oddziałach spółki.

W programie zidentyfikowano cztery obszary działań: poprawy eksploatacji, skrócenia przerw planowanych i nieplanowanych oraz poprawy optymalizacji organizacyjnej:
- w obszarze eksploatacji: podwyższenie standardów jego prowadzenia
- w obszarze przerw planowanych: lepsza synchronizacja prac ograniczająca ilość wyłączeń i czas trwania przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców
- w obszarze przerw nieplanowanych: skrócenie czasu lokalizacji awarii i jej likwidacji
- w obszarze organizacji: dynamiczne przydzielanie zadań dla brygad pogotowia energetycznego, mające na celu optymalne wykorzystanie zasobów.

W 2014 roku wszystkie działania będą realizowane operacyjnie w Oddziale Warszawa, zaś w siedmiu pozostałych przewidziano ich uruchomienie do końca roku. W każdym oddziale zaplanowano również wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania brygadami.

Zdaniem Spółki programy efektywnościowe realizowane do końca 2014 roku wpłyną na ograniczenie przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców oraz poprawę efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Zakończono pilotażowe wdrożenie programu poprawy efektywności operacyjnej w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa. Podstawowe cele programu to obniżenie poziomu przerw w dostawach dla klientów spółki o 50 proc. do roku 2020, poprawa efektywności operacyjnej, zmiana organizacji pracy, poprawa skuteczności służb oraz wdrożenie nowych standardów eksploatacji we wszystkich oddziałach spółki. W programie zidentyfikowano cztery obszary działań: poprawy eksploatacji, skrócenia przerw planowanych i nieplanowanych oraz poprawy optymalizacji organizacyjnej: - w obszarze eksploatacji: podwyższenie standardów jego prowadzenia - w obszarze przerw planowanych: lepsza synchronizacja prac ograniczająca ilość wyłączeń i czas trwania przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców - w obszarze przerw nieplanowanych: skrócenie czasu lokalizacji awarii i jej likwidacji - w obszarze organizacji: dynamiczne przydzielanie zadań dla brygad pogotowia energetycznego, mające na celu optymalne wykorzystanie zasobów. W 2014 roku wszystkie działania będą realizowane operacyjnie w Oddziale Warszawa, zaś w siedmiu pozostałych przewidziano ich uruchomienie do końca roku. W każdym oddziale zaplanowano również wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania brygadami. Zdaniem Spółki programy efektywnościowe realizowane do końca 2014 roku wpłyną na ograniczenie przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców oraz poprawę efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site