PGE Dystrybucja poprawia wyniki finansowe

Spółka reprezentująca linię dystrybucyjną w Grupie PGE poprawiła wyniki finansowe w pierwszym półroczu bieżącego roku. EBITDA w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o 6 proc., EBIT wzrósł o 7 proc.

Przychody ze sprzedaży w segmencie dystrybucji Grupy PGE, za który odpowiada PGE Dystrybucja, osiągnęły w pierwszym półroczu 2013 r. poziom ponad 2,78 mld zł wobec 2,76 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku (+1 proc.). EBITDA wyniosła ponad 1,13 mld zł wobec prawie 1,07 mld zł za 6 miesięcy w roku poprzednim (+6 proc.). EBIT wyniósł ponad 648 mln zł, natomiast w analogicznym okresie ubiegłego roku jego wartość to 604 mln (+7 proc.). W konsekwencji w dynamicznym tempie nastąpił przyrost zysku netto do poziomu 550 mln zł, co oznacza wzrost o 24 proc. w stosunku do wyniku osiągniętego w pierwszym półroczu 2012 roku (444,3 mln zł). PGE Dystrybucja w ciągu 6 miesięcy 2013 roku poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 467 mln zł w porównaniu do 504 mln zł poniesionych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Największe inwestycje w pierwszym półroczu bieżącego roku Spółka zrealizowała na terenie funkcjonowania Oddziału Warszawa oraz Oddziału Białystok. Wśród najbardziej istotnych działań mających wpływ na poprawę wyników w pierwszym półroczu bieżącego roku są: standaryzacja podstawowych procesów w poszczególnych Oddziałach Spółki, skonsolidowanie Rejonów i Posterunków Energetycznych oraz wykorzystywanie efektów skali w zakupach. Wyniki osiągnięte w I półroczu 2013 roku są efektem zrealizowanych programów poprawy efektywności przeprowadzonych w Spółce, skutkujących obniżeniem kosztów operacyjnych.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site