PGE Dystrybucja przebudowała linię zasilającą Lubelski Węgiel „Bogdanka”

Lubelski oddział PGE Dystrybucja zakończył w listopadzie 2017 przebudowę odcinka linii 110 kV łączącego miejscowości Łęczna i Bogdanka. Inwestycja umożliwia dostosowanie linii do pracy w temperaturze +80 ⁰C. 

W ramach zrealizowanej inwestycji niezbędne było wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z ustanowieniem służebności przesyłu. Zgodnie z dokumentacją projektową zakres prac budowlanych obejmował wymianę przewodów roboczych dla całej, liczącej blisko 7,5 km, relacji linii 110 kV, wymianę wyeksploatowanej izolacji, przebudowę 3 stanowisk slupów oraz  zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich konstrukcji i fundamentów.

Linia 110 kV relacji Łęczna – Bogdanka stanowi jedno z głównych źródeł zasilania (1 z 3) Lubelskiego Węgla „Bogdanka”. W związku z tym, prowadzenie prac budowlanych wymagało zastosowania technologii skracających maksymalnie czasu gotowości do załączenia.

Dodatkowo, ze względu na prowadzenie prac w terenach zalewowych (miejsca występowania szkód górniczych) wykonawca prac zmuszony był do zainstalowania dróg tymczasowych, których długość sięgała w niektórych miejscach nawet ok 500 m.

Koszt przeprowadzonych prac wyniósł ponad 1,5 mln złotych.

dystrybucja_site