PGE Dystrybucja przystąpiła do europejskiego stowarzyszenia Operatorów Systemów Dystrybucyjnych EDSO for Smart Grids

Spółka stała sie pełnoprawnym członkiem stowarzyszenia z prawem głosu we wszystkich kwestiach poruszanych w pracach EDSO for Smart Grids, a zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia stowarzyszenia, które odbyło się w połowie grudnia 2017. w Düsseldorfie, Wojciech Lutek,  prezes PGE Dystrybucji, został powołany do Rady Dyrektorów EDSO. 

EDSO for Smart Grids skupia czołowych europejskich Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) energii elektrycznej, umożliwiając współpracę przy wprowadzaniu oraz promowaniu rozwiązań związanych z inteligentnymi sieciami. Działalność stowarzyszenia koncentruje się również na wspieraniu unijnej polityki dotyczącej badań i rozwoju oraz polityce i regulacjach państw członkowskich prowadzących do rozwoju inteligentnych sieci.

Rozwój inteligentnych sieci jest bowiem jednym z warunków osiągnięcia ambitnych celów Unii Europejskiej w zakresie energii i klimatu z perspektywy realizacji  planów zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej oraz zwiększenia udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym.

EDSO jest kluczowym pośrednikiem między europejskimi OSD i instytucjami europejskimi, a przez swoje aktywne działanie wpływa na przyszły kształt rynku energii, który w swojej strukturze uwzględniać ma rolę operatorów sieci dystrybucyjnych.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site