PGE Dystrybucja społecznie odpowiedzialna

W 2012 roku PGE Dystrybucja przeprowadziła szereg inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Najważniejsze to akcje edukacyjne: Tajniki Energetyki, Prąd mój bezpieczny przyjaciel, Czytam i rysuję z energią oraz akcje charytatywne wspierające potrzebujących: Pływający Przedszkolak - czyli Pływaj z PGE oraz Energetyczny Tornister. W ramach CSR priorytetem dla Spółki jest angażowanie się w inicjatywy ukierunkowane na społeczności lokalne w regionach funkcjonowania PGE Dystrybucja.

W 2012 r. PGE Dystrybucja przeprowadziła akcję edukacyjną „Tajniki Energetyki”, czyli cykl pokazów fizycznych dla klas I-III szkół podstawowych. „Tajniki Energetyki” to projekt wędrownych pokazów naukowych prowadzonych przez pracowników naukowych Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, którzy jednocześnie są członkami Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Dzięki pokazom dzieci mogły dowiedzieć się czym jest prąd elektryczny, jak powstaje, jakie są jego rodzaje i zastosowanie oraz przede wszystkim, jak bezpiecznie z niego korzystać. Uczniowie mogli aktywnie współuczestniczyć w przeprowadzaniu eksperymentów i doświadczeń. Spółka w ten sposób zwraca szczególną uwagę na bezpieczne użytkowanie energii elektrycznej i urządzeń zasilanych energią elektryczną. Pokazy mają na celu kreowanie odpowiednich postaw wśród najmłodszych użytkowników energii elektrycznej oraz przekazanie im zasad bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniami i instalacjami elektrycznymi.

 

PGE Dystrybucja przeprowadziła również wiele innych akcji edukacyjnych. „Prąd mój bezpieczny przyjaciel” - to program edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów, propagujący świadome korzystanie z urządzeń elektrycznych oraz efektywność energetyczną. „Bezpieczna energia” to z cykl szkoleń profilaktycznych skierowanych do uczniów klas trzecich szkół podstawowych zapoznający ich z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych. „Czytam i rysuję z energią” – to z kolei pomysł adresowany specjalnie dla przedszkolaków. Celem tej akcji jest edukacja najmłodszych w przystępny dla nich sposób. Przed wakacjami PGE Dystrybucja przeprowadziła projekt „Bezpieczne wakacje”. To z kolei inicjatywa promująca bezpieczeństwo w czasie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. W akcji uczestniczyły również Komenda Wojewódzka Policji, Państwowa Straż Pożarna, WOPR, GOPR i Straż Graniczna.

 

Jednym z kluczowych celów PGE Dystrybucja S.A. w ramach CSR są także działania na rzecz osób wymagających szczególnej uwagi - chorych i niepełnosprawnych dzieci, dzieci z ubogich rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Spółka w 2012 roku zaangażowała się w akcję „Pływający Przedszkolak - Pływaj z PGE” prowadzoną pod patronatem Urzędu Miasta Lublin. To pierwszy tego typu projekt powszechnej bezpłatnej nauki pływania dla dzieci 5-letnich z ubogich rodzin. Zajęcia nauki pływania prowadzą instruktorzy z Uczniowskiego Klubu Sportowego 23 w Lublinie. Z kolei podczas akcji „Energetyczny Tornister”, którą Spółka prowadzi od lat w województwie łódzkim, w wyprawki szkolne wyposażone zostały dzieci z najbardziej potrzebujących łódzkich placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 

PGE Dystrybucja dostrzega również potrzebę zaangażowania się w pomoc i rozwiązywanie problemów specjalistycznych placówek. W 2012 roku Spółka udzieliła wsparcia finansowego m.in. hospicjom, szpitalom, szpitalom dziecięcym, domom dziecka, organizacjom pożytku publicznego. Ponadto PGE Dystrybucja przekazała środki finansowe do Fundacji PGE „Energia z Serca”.

 

PGE Dystrybucja realizuje także liczne projekty z zakresu ekologii. Najważniejszy to „Ochrona ptaków”. W bieżącym roku zamontowanych zostało ok. 20 tys. platform dla gniazd bociana białego oraz płytek fluorescencyjnych odstraszających ptaki od napowietrznych linii energetycznych. Podstawowym celem projektów ekologicznych jest kreowanie świadomości i budowa postaw ekologicznych.

 

W ramach zaangażowania w rozwój kultury PGE Dystrybucja wspiera wydarzenia kulturalne kierowane do społeczności lokalnych. W 2012 roku Spółka wsparła między innymi I Międzynarodowy Festiwal – Andrzej Nikodemowicz, Lubelski Festiwal Nauki, Salon Artystyczny, Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”, Europejską Noc Muzeów w Zamościu, Zamojskie Lato Teatralne, Festiwal Konfrontacje Teatralne oraz wiele innych wydarzeń kulturalnych o charakterze typowo regionalnym.

 

Za działalność na rzecz społeczeństwa Oddział Łódź Teren PGE Dystrybucja otrzymał statuetkę „Zloty Kłos”. Nagroda została wręczona podczas Gali Przedsiębiorczości Społecznej. Działalność z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu to także jedno z ważnych zadań dla Spółki na 2013 rok.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site