PGE Dystrybucja testuje Serwisowe Linie Kablowe

PGE Dystrybucja Oddział Łódź zaprezentowała praktyczne działanie Systemu Serwisowej Linii Kablowej SN (SSLK), rozwiązania po raz pierwszy zaprezentowanego podczas ubiegłorocznych Targów „Energetics” w Lubinie.  15 stycznia br. w miejscowości Borowa na czynnej linii 15 kV Koluszki - Gałków odbył się pokaz montażu łącznika sterowanego drogą radiową z użyciem technologii SSLK.

Rozwiązanie to znajduje zastosowanie przy tworzeniu tymczasowego zasilania w energię elektryczną, np. w trakcie modernizacji linii energetycznych lub podczas występowania awarii.Podstawą konstrukcji jest mobilny zestaw linii kablowej (z kablem wzmocnionym dodatkową izolacją zewnętrzną), umocowany na bębnie, na przewoźnej przyczepie i przystosowany do wielokrotnego zwijania i rozwijania kabla.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, linii kablowa tymczasowo ułożona na ziemi (a nie zakopana w gruncie) nie wymaga pozwoleń na budowę. Dzięki temu ułożenie takiej linii i włączenie jej w miejsce modernizowanego lub uszkodzonego odcinka sieci trwa kilka godzin. Pozwala to na szybkie podjęcie działań naprawczych lub serwisowych przy ciągłym utrzymaniu dostaw energii elektrycznej do odbiorców. Rozwiązanie to jest sposobem na zmniejszenie liczby i długości przerw w dostawie energii elektrycznej do odbiorców. Tym samym pozwoli to PGE Dystrybucji obniżyć wskaźniki jakościowe SAIDI/SAIFI (wskaźniki określające średnią częstość i czas trwania przerw długiej w dostawach energii elektrycznej), szczególnie przy pracach modernizacyjnych czy inwestycyjnych oraz podczas występowania awarii.

- Obniżanie wskaźników SAIDI i SAIFI jest priorytetem działalności Spółki. Dlatego potrzebujemy tego typu rozwiązań  – podkreślił Wojciech Lutek, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja.

- Serwisowe Linie Kablowe to rozwiązanie, które jest odpowiedzią na awarie masowe, jakie ostatnio występowały w Polsce. Stosujemy je wówczas, gdy fragment linii średniego napięcia ulega uszkodzeniu i przywrócenie zasilania do Odbiorców będzie odległe w czasie, ze względu na wielkość uszkodzeń. W takiej sytuacji serwisowa linia kablowa tymczasowo zastępuje uszkodzony fragment linii – wyjaśnia pomysłodawca rozwiązania Zbigniew Fałek, Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.

 

 

Kolejnym zastosowaniem Serwisowej Linii Kablowej jest jej użycie podczas prowadzenia prac planowych. Linia serwisowa zasila wówczas Odbiorców, umożliwiając ciągłą dostawę energii elektrycznej. Podłączenie linii odbywać się będzie w technologii „prac pod napięciem”, w związku z czym odbiorcy nie odczują, że jakiekolwiek prace remontowe czy też eksploatacyjne są prowadzone na sieci energetycznej.

Opracowane rozwiązanie jest efektem współpracy energetyków łódzkich z polską firmą produkcyjną, która na zamówienie wykonała pierwszy egzemplarz Serwisowej Linii Kablowej SN. Innowacyjne rozwiązanie niebawem pojawi się również w kolejnych jednostkach organizacyjnych PGE Dystrybucja.

 

 

Kontakt:
Rzecznik Prasowy PGE Dystrybucja
Adam Rafalski
Kom. 695 101 053
Mail: adam.rafalski@pgedystrybucja.pl

 

dystrybucja_site pgedystrybucja_site