PGE Dystrybucja wdraża innowacyjny system wykrywania zwarć

PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna wdrożył innowacyjny system wykrywania i izolowania zwarć występujących na napowietrznych liniach średniego napięcia  co znacząco zmniejszy liczbę odbiorców pozbawionych zasilania podczas występowania tego typu awarii sieci.

FDIR (ang. „(Fault Detection Isolation and Restoration) ) to system automatycznej detekcji i izolacji miejsca zwarcia. Działa w oparciu o 12 punktów łącznikowych sterowanych radiowo i steruje 23 rozłącznikami w obudowie zamkniętej (THO) w głębi sieci oraz dwoma polami liniowymi w GPZ (główny punkt zasilania). Rozwiązanie wykorzystuje cyfrową łączność NetMan jako kanał podstawowy, z rezerwowym kanałem łączności GPRS.

Zastosowanie automatyki FDIR na ciągach liniowych 15kV Występa-Bodzentyn  oraz Nowa Słupia-Występa, między dwoma głównymi punktami zasilania (GPZ) w tych miejscowościach  skróciło czas przywrócenia zasilania poniżej 2 minut (podczas prób osiągnięto czas 1 min 23 sekund) i tym samym znacząco wpłynęło na redukcję współczynników SAIDI i SAIFI określających poziom przerw w dostawach energii  . Rozwiązanie umożliwia przy tym szybkie działanie, bez konieczności współpracy dyspozytora z systemem SCADA, elastyczność i łatwość konfiguracji poprzez kanał inżynierski. Jednocześnie ogranicza do minimum udział pracowników pogotowia energetycznego w  czynnościach łączeniowych i zawęża obszar wystąpienia zwarcia lub doziemienia. Dzięki temu  istotnie zmniejszy się liczba odbiorców pozbawionych zasilania podczas występowania tego typu awarii.  Kolejną korzyścią płynącą z uruchomienia systemu jest pełne wykorzystanie istniejących urządzeń zainstalowanych w sieci oraz pełna kontrola pracy przy zachowaniu pełnej możliwości przerwania każdego etapu prac.

- System  w głębi sieci średniego napięcia  jest jedynym z właściwych kierunków obniżenia czasu przerw w dostawie energii elektrycznej, co wpłynie na redukcję wskaźnika SAIDI. Próby funkcjonalne automatyki zakończyły się sukcesem, a system z powodzeniem funkcjonuje od września br. – powiedział Piotr Baran, Dyrektor Centralnej Dyspozycji Mocy Oddziału Skarżysko-Kamienna.

Inicjatorem i nadzorującym wdrożenie tego innowacyjnego zadania  była Centralna Dyspozycja Mocy we współpracy z Departamentem Specjalistycznym PGE Dystrybucja.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site