PGE Dystrybucja współpracuje z PGE Systemy w sprawie wdrożenia systemu GIS

Spółki PGE Dystrybucja i PGE Systemy zawarły umowę, która otwiera proces implementacji sytemu informacji przestrzennej GIS w linii dystrybucyjnej GK PGE.

Pierwszym etapem projektu jest opracowanie „Analizy wykonalności projektu GIS dla PGE Dystrybucja S.A.”, która będzie realizowana przez PGE Systemy. Rezultatem wykonanych prac będą usystematyzowane informacje, kluczowe dla powodzenia projektu GIS, w tym propozycja strategii wdrożenia systemu oraz zakres realizacji projektu GIS w PGE Dystrybucja. Obecnie w Oddziałach PGE Dystrybucja funkcjonują systemy GIS o zróżnicowanym poziomie nasycenia informacją o sieci, wykorzystujące różne narzędzia analityczne. Docelowy system będzie zawierał kompletną, interaktywną mapę obszaru działania PGE Dystrybucja z odwzorowanymi na niej obiektami sieci, powiązaną z bazą danych o elementach sieci elektroenergetycznej. Finalnie system GIS łączyć będzie czysto narzędziową funkcjonalność systemu z zadaniami realizowanymi na co dzień przez pracowników Spółki. Istotne zagadnienia do opracowania na pierwszym etapie projektu, to między innymi: docelowy kształt systemu GIS oraz współpraca z systemami SCADA i SAP. Ponadto zostanie przygotowany optymalny proces paszportyzacji danych o majątku sieciowym uwzględniający migrację danych z funkcjonujących aktualnie w oddziałach różnych systemów GIS. Ze względu na skalę przedsięwzięcia – PGE Dystrybucja obejmuje swym zasięgiem ok. 40 procent obszaru kraju, a suma aktywów przekracza 16 mld zł – całość projektu stanowić będzie duże wyzwanie dla Spółki. Operator szacuje, że proces implementacji systemu GIS wraz z pełną i aktualną bazą danych będzie trwał około 5 lat.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site