PGE Dystrybucja wydała na inwestycje w I kwartale 2012 roku ponad 190 mln zł

Na przedsięwzięcia inwestycyjne w I kwartale 2012 roku PGE Dystrybucja przeznaczyła 190 mln zł. W analogicznym okresie 2011r. spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 136 mln zł. Dynamika wzrostu nakładów w stosunku do I kwartału roku ubiegłego wynosi więc blisko 40 proc.

Główne kierunki inwestowania spółki w I kwartale to przyłączanie nowych odbiorców, inwestycje w sieci SN i nN oraz zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych (ZGDI) i układy pomiarowe. PGE Dystrybucja w I kwartale 2012 roku wydała blisko 22 tys. warunków przyłączenia dla nowych odbiorców. Na inwestycje przyłączeniowe w I kwartale br. spółka wydała ponad 91 mln złotych, przyłączając 11 tysięcy nowych odbiorców. W I kwartale 2011r. na przyłączanie nowych odbiorców spółka wydała ponad 69 mln zł. Dynamika wzrostu nakładów na inwestycje przyłączeniowe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku przekroczyła 30 proc. Istotna część zadań inwestycyjnych w I kwartale br. w PGE Dystrybucja dotyczyła odnowienia zdolności przesyłowych, unifikacji standardów technologicznych stosowanych na sieci i urządzeń elektroenergetycznych, modernizacji istniejącej sieci dystrybucyjnej, wdrażania nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych wspierających rozwój sieci OSD. Z tego względu wysokie nakłady inwestycyjne, w wysokości blisko 44 mln zł, zostały przeznaczone na sieci SN i nN, co stanowi 23 proc. wszystkich poniesionych w I kwartale br. wydatków inwestycyjnych. Największe nakłady inwestycyjne w I kwartale br. zostały poniesione w oddziałach Białystok, Warszawa, Lublin, Rzeszów. W ocenie spółki podejmowane działania inwestycyjne prowadzą do ograniczenia poziomu strat technicznych energii elektrycznej, a tym samym bezpośrednio przekładają się na stawki w taryfie. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ukierunkowanych na rozwój innowacyjności i poprawę efektywności funkcjonowania przyczyni się do poprawy jakości usług świadczonych na rzecz klientów spółki. W 2012 roku spółka planuje utrzymanie struktury ponoszonych w minionym roku nakładów inwestycyjnych oraz wzrost nakładów na przyłączanie nowych odbiorców. PGE Dystrybucja uzgodniła z prezesem URE wieloletni plan rozwoju na lata 2011-2015, który zakłada wydatkowanie środków inwestycyjnych w wysokości 4,6 mld złotych, natomiast spółka planuje w tym okresie wydatkowanie środków w wysokości 5,3 mld zł. i w związku z tym dążyć będzie do aktualizacji planu rozwoju.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site