PGE Dystrybucja wymieni większą ilość transformatorów

Zawarto aneksy do umów o dofinansowanie projektów w ramach działania 9.2 „Efektywna dystrybucja energii”, priorytetu IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 pomiędzy PGE Dystrybucja Oddział Lublin i Oddział Łódź Teren a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W ramach rozszerzonego rzeczowego zakresu projektów dodatkowo wymienionych zostanie: 13 transformatorów 110/SN o mocy 16 MVA oraz 572 transformatorów 15/0,4 kV. Wartość prac związanych z rozszerzonym zakresem rzeczowym szacowana jest na ok. 21 mln złotych, a źródłem ich finansowania będą dotychczas wygenerowane oszczędności osiągnięte w wyniku postępowań przetargowych. Obecnie PGE Dystrybucja realizuje cztery projekty (w oddziałach: Lublin, Łódź–Teren, Warszawa i Zamość), w ramach których łącznie wymieni około 5900 sztuk transformatorów na nowe jednostki o niższych stratach. Wartość inwestycji netto dla tych projektów wynosi ok. 130 mln złotych, zaś kwota dofinansowania to około 65 mln złotych. Rezultatem zakończonych w 2014 prac będzie zaoszczędzona energia elektryczna, w ilości ok. 13,2 tys. MWh rocznie.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site