PGE Dystrybucja zakończyła dialog techniczny w zakresie technologii AMI

29 listopada 2013 roku PGE Dystrybucja zakończyła prace w ramach dialogu technicznego związanego z pozyskaniem wiedzy rynkowej w zakresie technologii AMI, ogłoszonego na podstawie art. 31A – ustawy Prawo zamówień publicznych.

Celem dialogu technicznego było pozyskanie informacji niezbędnych do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie systemu AMI w dwóch lokalizacjach pilotażowych: oddział Białystok oraz oddział Łódź-Miasto. Prace prowadzone były dwuetapowo od lipca br. W pierwszym etapie uczestnicy dialogu technicznego, tj. zakwalifikowani dostawcy rozwiązań systemu AMI, którzy wykazali niezbędne doświadczenie, zgłosili w sumie ponad 756 pisemnych uwag do przekazanego dokumentu „Założenia projektowe dla budowy i wdrożenia systemu AMI w PGE Dystrybucja S.A.”. W drugim etapie prac spółka zrealizowała spotkania ze wszystkimi uczestnikami dialogu technicznego, podczas których przeprowadzono rozmowy w zakresie szczegółów technologicznych prezentowanych produktów i rozwiązań. Wynikiem wspólnej pracy jest raport z dialogu technicznego, który posłuży do opracowania docelowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia na budowę i wdrożenie systemu AMI w PGE Dystrybucja w pierwszym etapie dla dwóch lokalizacji: Augustowa i jego okolic oraz Łodzi - osiedle Retkinia. Ponadto PGE Dystrybucja kontynuuje prace związane z pozyskaniem dofinansowania na realizację pierwszego etapu wdrożenia systemu AMI. 7 listopada 2013 roku spółka otrzymała na realizację projektu promesę w formie dotacji na kwotę 3,176 mln zł. Obecnie trwają intensywne prace związane z opracowaniem drugiego wniosku zgodnie z regulaminem I Konkursu programu priorytetowego Inteligentne Sieci Energetyczne. Spółka planuje ogłoszenie postępowania przetargowego na budowę i wdrożenie systemu AMI dla pierwszego etapu w lutym 2014 roku.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site