PGE Dystrybucja zakończyła testy technologii CDMA 2000

PGE Dystrybucja wspólnie z firmą Polkomtel przeprowadziła testy usług cyfrowej łączności dyspozytorskiej w oparciu o technologię CDMA 2000. Wynikiem pozytywnym zakończyło się 75 proc. testów.

Testy zostały przeprowadzone na terenie dwóch Oddziałów spółki: Łódź Miasto oraz Rzeszów, które zostały wybrane ze względu na specyficzne warunki: duża aglomeracja miejska (miasto Łódź) oraz obszar górski (teren Oddziału Rzeszów). W testach sprawdzone zostały podstawowe usługi głosowe wykorzystywane w radiowych systemach dyspozytorskich energetyki oraz transmisji danych z obiektów energetycznych z uwzględnieniem warunków pracy sieci dyspozytorskiej występującej w energetyce. Jak podaje spółka, 75 proc. testów zakończyło się wynikiem pozytywnym, przy czym testy jakości głosu, uważane za kluczowe dla OSD, wykazały potrzebę dodatkowych poprawek w systemie oraz ponownej weryfikacji. Ponadto ważnym elementem w łączności radiowej jest transmisja danych służąca do nadzoru i sterowania urządzeń elektroenergetycznych. Ze względu na brak odpowiednich aplikacji nie można było sprawdzić tej funkcji systemu. Jak zapewnia Polkomtel taki rodzaj testów będzie możliwy do przeprowadzenia jeszcze w bieżącym roku. Aktualnie, w PGE Dystrybucja w zakresie łączności dyspozytorskiej wykorzystywane są systemy analogowe. Spółka, aby wybrać odpowiedni radiowy system łączności dyspozytorskiej dla swoich służb, przeprowadza testy dostępnych na rynku systemów telekomunikacyjnych. Docelowym rozwiązaniem jest system cyfrowej łączności radiowej, który zapewni wysoką jakość rozmów oraz odpowiedni poziom SLA, szczególnie w trakcie (potencjalnych) awarii sieci elektroenergetycznych.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site