PGE Dystrybucja znacznie poprawiła wyniki finansowe

Spółka reprezentująca linię dystrybucyjną w Grupie PGE w znaczący sposób poprawiła wyniki finansowe w 2012 roku. EBITDA w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o blisko 22 proc., EBIT o ponad 46 proc., przy wzroście przychodów o ponad 5 proc.

Przychody ze sprzedaży w segmencie dystrybucji grupy PGE, za który odpowiada PGE Dystrybucja, osiągnęły w 2012 roku poziom ponad 5,53 mld zł wobec 5,25 mld zł w roku ubiegłym (+5,4 proc.). EBITDA wyniosła ponad 1,97 mld zł wobec prawie 1,62 mld zł rok wcześniej (+21,8 proc.), zaś EBIT blisko 1,03 mld zł w stosunku do 703 mln zł w poprzednim roku (+46,3 proc.). W 2012 roku w spółce nastąpił wzrost realizowanych inwestycji. PGE Dystrybucja w 2012 roku poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości blisko 1,339 mld zł w stosunku do 1,254 mld zł w roku poprzednim (+6,7 proc.) Jak podaje spółka, wyniki osiągnięte w 2012 roku są efektem przeprowadzonej we wrześniu 2010 roku konsolidacji spółek dystrybucyjnych oraz zrealizowanych w ciągu ponad 2 lat działań restrukturyzacyjnych, które skutkowały obniżeniem kosztów operacyjnych. Wśród najbardziej istotnych działań mających wpływ na ubiegłoroczne wyniki, PGE Dystrybucja wymienia konsolidację rejonów i posterunków energetycznych, aktywne zarządzanie jednostką bilansującą oraz wykorzystywanie efektów skali w zakupach. Ponadto w roku 2012 w spółce nastąpił dalszy spadek zatrudnienia - o blisko 7 proc. Od momentu konsolidacji zatrudnienie w PGE Dystrybucja spadło o ponad 10 procent.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site