Pracownicy PGE Dystrybucja zaatakowani podczas kontroli

W grudniu br. kontrolerzy PGE Dystrybucja zostali agresywnie potraktowani przez właściciela nieruchomości, w której prowadzili kontrolę w zakresie poprawności rozliczeń. Przedmiotem kontroli był układ pomiarowy, wewnętrzna linia zasilająca oraz sposób podłączenia odbiorników do instalacji elektrycznej. W trakcie czynności sprawdzających, w kierunku pracowników spółki padły strzały z broni palnej.

PGE Dystrybucja prowadzi kontrole układów pomiarowych m.in. pod kątem nadużyć taryfowych i poboru energii elektrycznej niezgodnie z warunkami umowy. Praca kontrolerów nie zawsze jest bezpieczna. W czasie jednej z kontroli, kontrolerzy chcąc zlokalizować przyczynę braku obrotów tarczy licznika, pomimo przyłączenia działających urządzeń elektrycznych, nie uzyskali zgody właściciela na szczegółowe sprawdzenie prawidłowości podłączeń w instalacji. Pracownicy spółki zostali potraktowani agresywnie, w ich kierunku padły strzały, w wyniku czego zmuszeni byli wycofać się z nieruchomości i wezwać policję.

W okresie styczeń – listopad 2012 r. PGE Dystrybucja dokonała ponad 14 mln odczytów układów pomiarowych energii elektrycznej. W tym czasie spółka przeprowadziła ponad 40 tys. kontroli poprawności działania układów pomiarowych, w wyniku których wykryto ponad 1,5 tys. przypadków NPEE. W wyniku tych działań odzyskano 6,9 GWh energii elektrycznej, co stanowi wzrost o 18% w stosunku do roku 2011.

PGE Dystrybucja działając jako Operator Systemu Dystrybucyjnego wypełnia obowiązki wynikające z Ustawy Prawo Energetyczne, czuwa nad niezawodnością i jakością dostarczania energii elektrycznej oraz nad zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej. Wykonuje również kontrole układów pomiarowych, dotrzymania zawartych umów i prawidłowości rozliczeń.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site