Rokowania nowego PUZP w PGE Dystrybucja

Związek Pracodawców Dystrybucji Energii, chcąc zabezpieczyć zbiorowe interesy pracowników koncernu PGE Dystrybucja po 2016 - a więc po wygaśnięciu tzw. umów społecznych - wezwał wszystkie Centrale Związkowe reprezentujące pracowników koncernu do negocjacji nowego Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PGE Dystrybucja.

Na wezwanie odpowiedział Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ ,,Solidarność” i wyraził chęć podjęcia rokowań. Druga z największych Central – Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków - zdaniem Związku Pracodawców Dystrybucji Energii - również wyraziła chęć rozpoczęcia rozmów. Założony w 2011 r. Związek Pracodawców Dystrybucji Energii zrzesza pracodawców działających w koncernie PGE Dystrybucja, tj. 8 oddziałów spółki i 5 podmiotów zależnych. Podstawowym celem i zadaniem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów pracodawców zrzeszonych w Związku. ZPDE dużą wagę przykłada do dialogu społecznego. Zadania statutowe obejmują m.in. działanie na rzecz tworzenia i zapewnienia spokoju społecznego, wspieranie członków Związku w prowadzeniu rokowań zbiorowych oraz w negocjowaniu układów zbiorowych i innych porozumień, zawieranie w imieniu zrzeszonych członków Ponadzakładowych Układów Zbiorowych, podejmowanie inicjatyw mających na celu kształtowanie właściwej polityki społecznej. Związek Pracodawców Dystrybucji Energii nie ogranicza się tylko do działań w ramach PGE Dystrybucja. Jest otwarty na współpracę ze wszystkimi pracodawcami, szczególnie z obszaru dystrybucji energii elektrycznej, a także z instytucjami, organizacjami i osobami mającymi wpływ na kształtowanie polskiej elektroenergetyki. Świadczy o tym udział przedstawiciela związku w posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej oraz udział w XVIII sprawozdawczo–wyborczym Zgromadzeniu Ogólnym Federacji Związków Pracodawców Energetyki Polskiej. Więcej informacji na temat stanu rokowań oraz ZPDE można uzyskać ze strony internetowej związku pod adresem: www.zpde.pl.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site