Serwisowe Linie Kablowe ochronią sieci energetyczne PGE przed awariami

PGE Dystrybucja zaprezentowała podczas Lubelskich Targów Energetycznych „ENERGETICS” innowacyjne rozwiązanie technologiczne jakimi są  Serwisowe Linie Kablowe średniego napięcia. Ich zastosowanie pozwoli w perspektywie czasu wyeliminować powtarzające się przerwy w dostawach energii spowodowane anomaliami pogodowymi.

Serwisowe Linie Kablowe to autorskie rozwiązanie technologiczne stworzone w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, oparte o przenośną linię kablową SN, z dodatkową osłoną zewnętrzną odporną na czynniki mechaniczne, przystosowaną do wielokrotnego rozwijania/zwijania kabla.

Zastosowanie tego rozwiązania pozwala poprawić niezawodność i ciągłość dostaw energii elektrycznej do Odbiorców, co jest szczególnie istotne w kontekście ostatnich anomalii pogodowych, które dotykają tereny naszego kraju. Dzięki zastosowaniu tej technologii poprawią się również jakościowe wskaźniki dostaw energii elektrycznej oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej - obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz organów administracji publicznej.

Podstawowe założenia

Obecnie obowiązujące w Polsce i UE przepisy nie regulują kwestii montowania linii kablowych średniego napięcia bezpośrednio na powierzchni ziemi. Tak ułożona (a nie zakopana w gruncie) linia kablowa nie wymaga pozwolenia na budowę. Dzięki temu możliwe jest szybkie zastosowanie tego rozwiązania podczas wystąpienia niespodziewanych i masowych ograniczeń w dostawach energii elektrycznej, np. po przejściu tak silnych wiatrów, jak te które przechodziły nad Polską w 2017 roku. Ułożenie takiej linii i włączenie jej w miejsce uszkodzonego odcinka sieci pozwala na podjęcie w tym czasie działań modernizacyjnych lub naprawczych przy utrzymaniu dostaw energii elektrycznej do Odbiorców.

- Zakwestionowaliśmy tradycyjne myślenie, że linia SN musi być podwieszona na słupach bądź zakopana w ziemi. W przypadku linii serwisowej może ona zostać czasowo umieszczona na gruncie. Wystarczy, że będzie odpowiednio zaizolowana, oznakowana oraz zabezpieczona - mówi pomysłodawca Zbigniew Fałek, Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź.

- Idea tego rozwiązania powstała w łódzkim Oddziale PGE Dystrybucja. Zastanawialiśmy się, jak można - podczas usuwania awarii i przeprowadzania prac modernizacyjnych - w szybkii bezproblemowy sposób tymczasowo utrzymać na większym obszarze dostawy energii elektrycznej - powiedział o Serwisowej Linii Kablowej jeden z twórców wdrożenia technicznego Tadeusz Frukacz, Dyrektor Departamentu Eksploatacji i Rozwoju PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.

- Mając już założenia, szukaliśmy na rynku wykonawcy, który mógłby sprostać naszym wymaganiom. Najlepsze rozwiązanie zaproponowała polska firma – dodał Stanisław Płuciennik, Główny Inżynier PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź. – Realizację rozwiązania można było obejrzeć podczas Lubelskich Targów Energetycznych „Energetics”, w dniach 14-16 listopada br. w Lubinie.

 

 

Nowe narzędzie dla OSD

Serwisowe Linie Kablowe to sposób na ograniczenie wskaźników SAIDI/SAIFI przez operatorów systemu dystrybucyjnego, gdyż mogą służyć – w przypadku wystąpienia awarii – „podaniu” napięcia na nieuszkodzone odcinki sieci elektroenergetycznych, jak również na przewoźne stacje transformatorowe, tym samym służą utrzymaniu dostaw energii elektrycznej nawetw najtrudniejszych sytuacjach.

Pierwsze, wykonane na specjalne zlecenie Serwisowe Linie Kablowe zakupione zostaływ PGE Dystrybucja  Oddział Łódź, gdzie zrodził się pomysł ich wykonania i użytkowania.

Informacje dodatkowe

Gdzie i jak wykorzystać SLK

Serwisowa Linia Kablowa średniego napięcia to zestaw tymczasowej linii kablowej SN przeznaczony do wykorzystania:

  • przy tworzeniu tymczasowego zasilania w energię elektryczną w trakcie realizacji modernizacji linii energetycznych
  • podłączania stacji przewoźnych podczas imprez masowych
  • tworzenia tymczasowych by-pass’ów w trakcie usuwania awarii, prac inwestycyjnych i zabiegów eksploatacyjnych.

Podłączenie linii serwisowej możliwe jest do zrealizowania w technologii prac pod napięciem.

System Serwisowej Linii Kablowej SN składa się z:

* kabla elektroenergetycznego z podstawową izolacją etylenowo-propylenową

* dodatkowej powłoki do ochrony mechanicznej kabla

* bębna kablowego - rozwijanie/zwijanie kabla wspierane dodatkowym napędem

* mostków kablowych rozłączalnych, zakończonych:

                z jednej strony gniazdami konektorowymi prostymi (do połączenia z linią główną), a z drugiej głowicami konektorowymi kątowymi

                z jednej strony gniazdami konektorowymi prostymi (do połączenia z linią główną), a z drugiej z głowicami służącymi do połączenia z linią napowietrzną

* muf

* przyczepy kablowej do transportu bębna z kablem

oraz elementów pomocniczych, np. najazdów kablowych, wygrodzeń, rolek, oznakowań.

Dla proponowanego rozwiązania nie przewiduje się stosowanie ograniczników przepięć.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site