Spadek zatrudnienia w PGE Dystrybucja

PGE Dystrybucja odnotowała blisko 8,5 proc. spadek zatrudnienia od momentu konsolidacji. Redukcja etatów do dnia 1 czerwca br. wyniosła ponad 1050. Program optymalizacji zatrudnienia jest jednym z programów efektywnościowych realizowanych w spółce.

Stan zatrudnienia w PGE Dystrybucja na dzień przed konsolidacją - 31.08.2010 r. wynosił blisko 12 500 pracowników. W wyniku realizowanego programu optymalizacji w obszarze zatrudnienia ze spółki odeszło ponad 1050 osób. W ramach programu efektywnościowego w 2011 r. przeprowadzone zostały dwie edycje Programu Dobrowolnych Odejść Przedemerytalnych (PDOP), z których skorzystało blisko 430 pracowników, zaś w roku bieżącym zrealizowano Program Dobrowolnych Odpraw Kompensacyjnych (PDOK). O objęcie postanowieniami PDOK wystąpiło ponad 180 pracowników spółki, pozytywna decyzja o możliwości skorzystania z programu i rozwiązania umowy o pracę wydana została dla blisko 150 pracowników. Spadek zatrudnienia rozkłada się odmiennie w poszczególnych oddziałach. W oddziale Łódź Miasto redukcja zatrudnienia wyniosła blisko 14 proc., w oddziale Skarżysko Kamienna blisko 10 proc., Łódź Teren ponad 9 proc., Warszawa ponad 9 proc., Lublin ponad 8 proc., Rzeszów blisko 8 proc., Zamość ponad 7 proc., Białystok blisko 6 proc. Jak podkreślają władze spółki realizacja programów efektywnościowych w obszarze zatrudnienia umożliwi dalsze podnoszenie efektywności przedsiębiorstwa oraz sprawności jego funkcjonowania. Programy prowadzone są w poszanowaniu dialogu społecznego i interesów pracowników. Skonsolidowana we wrześniu 2010 roku - na bazie ośmiu spółek operatorskich - PGE Dystrybucja zatrudnia obecnie ponad 11 450 pracowników.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site