Społeczna odpowiedzialność biznesu w PGE Dystrybucja

PGE Dystrybucja prowadzi szereg inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Jedne z ważniejszych to akcje charytatywne wspierające potrzebujących: „Pływaj z PGE” oraz „Energetyczny Tornister”. 12 maja br. w Lublinie odbyło się podsumowanie pierwszej edycji akcji dla przedszkolaków „Pływaj z PGE” wraz z zawodami pływackimi.

Podstawowym celem PGE Dystrybucja w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu są działania na rzecz osób wymagających szczególnej uwagi - dzieci z ubogich rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od 2012 roku Spółka zaangażowana jest w akcję „Pływaj z PGE” prowadzoną pod patronatem Urzędu Miasta Lublin. To pierwszy tego typu projekt powszechnej bezpłatnej nauki pływania dla 5-letnich dzieci z potrzebujących rodzin. Zajęcia nauki pływania prowadzą instruktorzy z Uczniowskiego Klubu Sportowego 23 w Lublinie, a PGE Dystrybucja ufundowała wyprawki pływackie dla dzieci. W pierwszym etapie akcji wzięło udział 40 dzieci z czterech lubelskich przedszkoli. Rozpoczęcie drugiego etapu planowane jest na jesień 2013 r. i obejmie swoim zasięgiem 24 przedszkola i ponad 240 pięciolatków. W województwie łódzkim PGE Dystrybucja od lat prowadzi akcję „Energetyczny Tornister”, dzięki której co roku w wyprawki szkolne wyposażonych zostaje 200 dzieci z najbardziej potrzebujących łódzkich placówek opiekuńczo-wychowawczych. W 2013 roku Spółka planuje rozszerzenie akcji i przekazanie tornistrów z wyposażeniem dla dzieci na terenie wszystkich Oddziałów Spółki. W ramach CSR PGE Dystrybucja organizuje także lekcje i pokazy edukacyjne na temat bezpiecznego użytkowania energii. W szkołach na Mazowszu prowadzone są zajęcia pt. „Prąd mój bezpieczny przyjaciel”, z kolei w lubelskich szkołach pokazy dla dzieci – pt. „Tajniki energetyki”. Ponadto – przed wakacjami - spółka razem z policją prowadzi akcję „Bądź widoczny z PGE” adresowaną do dzieci szkół podstawowych. Podczas edukacyjnych pogadanek organizowanych w szkołach i Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie dzieci otrzymują odblaski. PGE Dystrybucja angażuje się również w pomoc i rozwiązywanie problemów specjalistycznych placówek, stale udzielając wsparcia finansowego m.in. szpitalom, hospicjom, szpitalom dziecięcym, organizacjom pożytku publicznego. Priorytetem PGE Dystrybucja w ramach CSR jest angażowanie się w inicjatywy ukierunkowane na społeczności lokalne w regionach funkcjonowania Spółki.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site