TARYFA OSD na rok 2014

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 17 grudnia 2013 r., znak DRE-4211-80(6)/2013/19029/IV/JCz/BH, zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.

Zgodnie z decyzją Zarządu PGE Dystrybucja S.A. Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2014 r. Plik do pobrania: Decyzja Prezesa URE z dnia 17.12.2013 r. [Decyzja_Prezesa_URE_17.12.2013] Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. na rok 2014 [Taryfa_PGE_Dystrybucja_2014]

dystrybucja_site pgedystrybucja_site