Taryfa PGE Dystrybucja S.A. na 2018 rok zatwierdzona przez Prezesa URE

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją znak DRE.WRE.4211.46.11.2017.JCz z dnia 14 grudnia 2017 r., zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. na rok 2018.

Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 195/2017 z dnia 15.12.2017 r.

Uchwałą z dnia 21.12.2017 r. Zarząd PGE Dystrybucja S.A. wprowadził Taryfę do stosowania.

Taryfa będzie obowiązywała od dnia 01.01.2018 r.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site